Cinema City

Zarząd spółki Cinema City International N.V. poinformował, że w 2013 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 37,4 mln biletów w porównaniu do 36,3 mln w 2012 roku, co stanowi 3 proc. wzrost w porównaniu rok do roku

Z danych firmy wynika, że sprzedaż biletów spadła jednak w dwóch państwach, w których działa firma – w Polsce i Czechach. W 2012 roku w naszym kraju sprzedano prawie 13,5 mln biletów w sieci kin Cinema City. W ubiegłym roku klienci kupili już niecałe 12,2 mln wejściówek. Mniejszy spadek sprzedaży biletów firma zanotowała w Czechach. Tam w 2012 roku sprzedano ponad 3,9 mln biletów w Cinema City. Rok później sprzedano ponad 3,7 mln biletów.

Cinema City zanotowało jednak wzrost sprzedaży w pozostałych krajach – w Izraelu, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji.

W Izraelu w 2012 roku sprzedano ponad 4,6 mln biletów. W 2013 roku mieszkańcy tego kraju kupili milion biletów więcej. Na Węgrzech w 2012 roku kupiono niewiele ponad 7 mln wejściówek. W 2013 roku sprzedano ich prawie pół miliona więcej. W Bułgarii w 2012 roku sprzedano ponad 1,7 mln biletów na seanse. W ubiegłym roku Bułgarzy kupili ich ponad 2 mln sztuk. W Rumunii wzrost sprzedaży wyniósł 800 tys. sztuk więcej – z 4,3 mln biletów w 2012 roku do 5,1 mln w 2013 roku. Na Słowacji zanotowano niewielki wzrost sprzedaży – z 1196 tys. sztuk w 2012 roku do 1205 tys. biletów w 2013 roku.