Według raportu firmy doradczej CBRE, większość detalistów będzie otwierać coraz więcej nowych sklepów, a także eksperymentować z nowymi modelami sprzedaży. Wynika to z konieczności dostosowania strategii wielokanałowych do nowych trendów, które nadejdą w roku 2014.

CBRE przeprowadziła ankietę wśród 50 wiodących detalistów międzynarodowych. Celem badania była identyfikacja aktualnych strategii wielokanałowych w sprzedaży oraz perspektyw ich rozwoju. W zakres badań wchodziły takie czynniki jak:

 • poziom zaangażowania detalistów w nowoczesne technologie cyfrowe (media społecznościowe, aplikacje mobilne)
 • wpływ strategii cyfrowej na zysk oraz design i wielkość sklepów
 • zapotrzebowanie na fizyczne sklepy w przyszłości
 • w jakim obszarze działalności detalistów strategia cyfrowa przynosi największe korzyści

Według badań, bezpośrednim wynikiem strategii cyfrowej stosowanej przez detalistów zdecydowana większość z nich (87%) twierdzi, że podnosi zyski swoich firm. 80% z kolei oczekuje zwiększenia ruchu w sklepach tradycyjnych. 40% odczuwa potrzebę zwiększenia liczby sklepów w przyszłości.

Technologia cyfrowa jest najpotężniejszą bronią w arsenale detalisty. Niemal wszyscy ankietowani (85%) stwierdzili, że mają osobny budżet na tę część działalności, a 87% posiada stronę www obsługującą transakcje. Detaliści używają technologii cyfrowej także w celu przyciągnięcia klientów do sklepu za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych i usług geolokalizacji. Większość z nich ma zamiar stworzyć większe sklepy, na których będzie mogła eksperymentować z narzędziami cyfrowymi – takimi jak iPady do zamówień online czy cyfrowe ekrany prezentujące pełny asortyment sklepu.

„W dobie cyfrowej rewolucji kluczowe dla detalistów jest zrozumienie swojej marki oraz sposobu, w jaki oddziałuje ona na konsumentów. Postępy technologiczne dają coraz to nowe narzędzie ułatwiające osiągnięcie tego celu. Oczywiste jest, że ci, którzy z nich korzystają mają najlepsze szanse na osiągnięcie sukcesu” – mówi Neville Moss, szef działu badań w CBRE. „Ta zasada sprawdza się niezależnie od tego, czy działamy w branży spożywczej, odzieżowej, oraz czy sprzedajemy produkty luksusowe czy też budżetowe” – dodaje.

„Skuteczna strategia cyfrowa wymaga pewnych inwestycji, na które składają się nie tylko koszty zakupu odpowiednich technologii, ale także koszty zatrudnienia odpowiedniego zespołu i wyszkolenia go w celu implementacji tej strategii. Niezbędna jest też reorganizacja modelu biznesowego tak, aby pozostał on zgodny z nową strategią. Inwestycje poczynione w fizycznej lokalizacji sklepu celem dostosowania go do nowej strategii jest kluczowym czynnikiem, pozwalającym wyprzedzić konkurencję” – twierdzi Moss.

Kluczowe wnioski

Narzędzia cyfrowe:

 • 85% detalistów korzysta z osobnego systemu finansowania dla swoich strategii cyfrowych
 • prawie wszyscy detaliści (87%) posiadają swój sklep online
 • 88% detalistów używa mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, do kontaktów z konsumentami
 • ponad połowa detalistów (55%) ma swoją aplikację mobilną

Sklepy:

 • 2/3 detalistów dostosowało swoje sklepy do strategii cyfrowej. Modyfikacja ta obejmuje: instalację iPadów służących do składania zamówień online, instalację ekranów cyfrowych prezentujących asortyment sklepu oraz budowę większych, eksperymentalnych salonów sprzedaży
 • modyfikacja sklepu jest trwałym procesem, a 58% detalistów planuje wprowadzać dalsze zmiany
 • zaledwie 18% detalistów twierdzi, że technologia cyfrowa nie wpłynęła na design ich sklepów oraz że nie zamierza w tej materii nic zmieniać

Zapotrzebowanie na sklepy tradycyjne w przyszłości:

 • 40% detalistów zwiększy liczbę otwieranych sklepów w efekcie wdrożenia strategii cyfrowej. Zaledwie 20% detalistów przewiduje zmniejszenie liczby sklepów w swoim portfolio. Pozostałe 40% twierdzi, że ich strategia pozostanie bez zmian
 • przy wejściu na nowe rynki detaliści stosują różne strategie. 40% zazwyczaj otwiera jednocześnie sklep tradycyjny i online, podczas gdy 30% twierdzi, że woli przetestować dany rynek przy pomocy platformy online, zanim zdecyduje się na otworzenie tradycyjnego sklepu
 • około 76% detalistów zamierza zwiększyć zakres geograficzny swoich usług w przyszłości

Sprzedaż wielokanałowa:

 • większość detalistów (80%) twierdzi, że ich strategia cyfrowa przyniesie korzyści w postaci zwiększenia ruchu w ich sklepach
 • 87% uważa, że zwiększy dzięki temu zyski swoich sklepów
 • 66% twierdzi, że głównym celem ich strategii cyfrowej jest dążenie do wzrostu przychodów poprzez zwiększenie liczby odwiedzin zarówno online, jak i offline
 • zaledwie 13% uważa, że głównym założeniem ich strategii było zwiększenie sprzedaży w sklepie online.