KFC
KFC

Zarząd AmRest Holdings SE poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest wyniosły w IV kw. 2013 roku 729,9 mln zł, co stanowi 14,4 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,1 proc.

Sprzedaż wygenerowana w dywizji CEE wyniosła w IV kw. 2013 roku 439,8 mln zł, co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu do IV kw. 2012. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 8,8 proc.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 103,2 mln zł i wzrosły o 17,3 proc. w zł oraz 26,8 proc. w walucie lokalnej.

Restauracje na rynku hiszpańskim wygenerowały w IV kw. 2013 roku 149,6 mln zł sprzedaży, notując 6,3 proc. wzrostu w zł oraz 4,5 proc. wzrostu w walucie lokalnej.

Przychody dywizji Nowe Rynki wyniosły 37,4 mln zł i są efektem włączenia do wyników za IV kw. 2013 roku wartości sprzedaży grupy Blue Horizon oraz rozwojem organicznym na nowych rynkach.

Przypomnijmy: na koniec 2013 roku AmRest w Polsce zarządzał 299 restauracjami. W tym 179 lokalami KFC, 27 Burger King, 35 Starbucks oraz 58 Pizza Hut.

Łącznie we wszystkich krajach AmRest posiada obecnie 733 restauracje.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks, w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s.