Marta Machus-Burek, Dyrektor ds. Strategii Handlowych, Dział Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, Colliers International
Marta Machus-Burek, Dyrektor ds. Strategii Handlowych, Dział Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, Colliers International

– W 2013 roku przybyło w Polsce 643 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego około 23 proc. przypadło na rozbudowy. Tym samym całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce na koniec 2013 roku wyniosła 9,84 mln mkw. – w tym 90 proc. przypada na tradycyjne centra handlowe, 8 proc. na parki handlowe, a pozostałe 2 proc. to centra wyprzedażowe – powiedziała redakcji Retailnet Marta Machus-Burek, dyrektor, Strategie Handlowe, Dział Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, Colliers International

– W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych miastach. Tymczasem rok 2013 charakteryzował się znacznym przyrostem nowej podaży handlowej w ośmiu największych polskich aglomeracjach, w których oddano ponad 440 tys. mkw. Wśród najciekawszych nowo otwartych centrów handlowych można wymienić takie obiekty, jak: Poznań City Center (58 tys. mkw. GLA), CH Riviera w Gdyni (70,5 tys. mkw. GLA – w tym przypadku była to rozbudowa centrum handlowego Wzgórze) oraz Galeria Katowicka (42 tys. mkw. GLA).

– Szacujemy, że otwarcia nowych projektów nie pozostaną bez wpływu na wzrost współczynnika powierzchni niewynajętych. W 2013 roku czynsze były stabilne. Dotyczy to głównie stawek nominalnych. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę czynsze efektywne, to w wielu przypadkach zaobserwowaliśmy ich spadek. Choć trzeba zaznaczyć, że wysokość czynszów różnicuje się znacznie w zależności od rodzaju i jakości projektu. W najlepszych centrach obserwowany był nawet ich wzrost.

– Najemcy w dalszym ciągu są bardzo selektywni w wyborze nowych punktów handlowych. Niższy poziom czynszu nie jest jedynym i najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji. Najemcy preferują bowiem lokalizacje, które zagwarantują im przede wszystkim odpowiedni obrót. Wtedy są nawet skłonni do zapłacenia wyższego czynszu.

– Zeszły rok to dla wielu najemców okres dalszego optymalizowania zarówno ilości, jak i wielkości sklepów. Proces ten wiąże się często ze zmniejszeniem powierzchni, ale nie zawsze tak jest. Obserwujemy przykłady sieci, które poszerzyły asortyment i tym samym powiększają swoją powierzchnię. Tak jest chociażby w przypadku sieci H&M, która rozszerzyła swoją ofertę o sekcję H&M Home, a w planach ma rozszerzenie asortymentu w ramach marki H&M Sport – dodała Marta Machus-Burek.