CyberSource branża e-commerce kraje rozwijające się

Europejscy managerowie najwyższego szczebla wierzą, że rozwój rynku jest kluczowy dla realnego wzrostu sektora e-commerce w roku 2014 – takie wnioski płyną z raportu CyberSource, opublikowanego przez firmę Visa.

Projekt badawczy Payment Management Prospectives zrealizowano we współpracy z managerami, zajmującymi najwyższe szczeble w europejskich korporacjach. Według analityków, w 2014 roku 86% firm planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w e-commerce na nowych rynkach. Kraje rozwijające się mają ogromny potencjał, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę aktywnych klientów sklepów online, dużą popularność technologii mobilnych, a także bazę potencjalnych klientów. Jednakże, managerowie twierdzą że główne czynniki kształtujące wzrost, w tym standardy ochrony danych, niepewność nowego rynku oraz potrzeba stworzenia narzędzi skutecznego zwalczania oszustw muszą zostać poruszone.

Badanie, przeprowadzone przez Vanson Bourne dla CyberSource, jednego z największych operatorów płatności dla e-commerce na świecie, wykazało że ponad jedna trzecia (35%) managerów wyższego szczebla uważa ekspansję na rynki rozwijające się za kluczowy czynnik generujący wzrost w nadchodzącym roku. Jako przykłady najczęściej padały Rosja, Brazylia i Chiny. 22% skierowało swoją uwagę na rynki północnoamerykański i zachodnioeuropejski. 43% stwierdziło, że wiedza, gdzie kierować swoje następne kroki jest wyjątkowo trudna do zdobycia. 41% uważa podobnie o analizie kolejności inwestowania.

Ponad połowa przebadanych managerów stwierdziła, że sprzedaż na rynkach rozwijających się będzie napędzana przez rosnącym stopniem adopcji handlu mobilnego. Echem tego zjawiska jest rosnąca popularność urządzeń mobilnych na tych rynkach. Z kolei 87% uważa, że poważną barierą dla rozwoju będzie obawa konsumentów o bezpieczeństwo danych i transakcji. Dodatkowo, 60% ankietowanych uważa, że ryzyko oszustwa jest wyższe w przypadku transakcji międzynarodowych, a ponad połowa (51%) twierdzi, że długi czas oczekiwania zwrotu inwestycji na nowych rynkach może stanowić poważną barierę dla wzrostu w nadchodzącym roku

„Dzięki możliwości poznania opinii czołowych europejskich managerów zaangażowanych w e-commerce udało nam się zidentyfikować okazje i trudności dla tej branży na nadchodzący rok” – powiedział Simon Stokes, dyrektor zarządzający Cyber Source EMEA. „Firmy muszą zrewidować swoje plany rozwoju, zarówno te międzykanałowe jak międzynarodowe, uwzględniając w nich kwestie takie jak bezpieczeństwo danych, ochrona przed oszustami, oraz złożoność infrastruktury” – dodał.

„Zarządzanie płatnościami stało się punktem strategicznym dla rozwoju biznesu oraz dla innowacji, ponieważ dyscyplina biznesowa jest kreowana przez managerów wyższego stopnia. W dzisiejszym, cyfrowym świecie, biznes szuka sposobów na dostarczenie nowych, bardziej bezpiecznych wrażeń swoim klientom. Radzimy, aby wybrać taką platformę płatności, która będzie napędzać rozwój mobilny i międzynarodowy, podnosić efektywność oraz przynosić zyski w jak najkrótszym czasie. Może to pomóc firmie nie tylko w osiągnięciu lepszej konkurencyjności, ale także odegrać znaczącą rolę w ogólnym rozwoju” – stwierdził Simon Stokes.

Vanson Bourne przebadał 300 managerów najwyższego stopnia z korporacji działających w sektorze handle w Wielkiej Brytanii, Francji I Hiszpanii.

CyberSource jest pododdziałem firmy Visa. Spółka specjalizuje się w systemach płatności. Rozwiązań opracowanych przez firmę używa ponad 400 tys. przedsiębiorców na całym świecie.