Logo E.Leclerc
Logo E.Leclerc

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, rosnącej konkurencji i niezbyt korzystnych nastrojów konsumenckich, w 2013 roku sieć handlowa E.Leclerc osiągnęła obroty na porównywalnym, co w roku ubiegłym, poziomie i na takiej samej, co w ubiegłym roku, wielkości powierzchni sprzedaży.

Całkowite obroty E.Leclerc w 2013 roku wyniosły 2, 749 mld złotych, zaś w 2012 roku – 2,771 mld złotych. Nieco niższa w stosunku do 2012 roku wartość obrotów ogółem spowodowana jest mniejszą co do wartości niż w 2012 roku sprzedażą stacji paliw. Przy zwiększonym wolumenie sprzedaży paliw obroty były niższe z powodu mniejszego poziomu cen.

Satysfakcjonujący wobec istniejącej sytuacji rynkowej wynik, jak poinformowano, udało się osiągnąć miedzy innymi dzięki prowadzonym na szeroką skalę akcjom promocyjnym, inwestycjom w szkolenia pracowników, a także w dynamiczny rozwój produktów marki własnej, które pod koniec 2013 roku osiągnęły poziom 10 proc. całkowitego obrotu.

Pod koniec roku 2013 oddano do użytku jeden nowy market w Nowym Sączu, co wpłynęło na wzrost powierzchni handlowej sklepów do poziomu 137 tys. mkw. Polityka handlowa E.Leclerc, oparta na konsekwentnie wdrażanej strategii stale poszerzanego asortymentu, tworzeniu nowych działów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich cen, zaowocowała utrzymaniem, a nawet nieznacznym wzrostem liczby klientów o ok. 0,5 proc.

Realizując ideę świadomego wspierania rozwoju lokalnych rynków, E.Leclerc Polska kontynuuje zapoczątkowany w 2011 roku projekt „Producenci Lokalni”. Program pomaga lokalnym przedsiębiorcom nawiązywać współpracę z siecią oraz umieszczać swoje wyroby w ofercie supermarketu.

E.Leclerc to pierwsza europejska sieć zrzeszająca niezależnych handlowców prowadzących pod wspólnym szyldem ponad 500 sklepów wielkopowierzchniowych we Francji i innych krajach europejskich. W Polsce obecnie działa 41 sklepów sieci znajdujących się w 38 miastach na terenie 15 województw.