Od 1 lutego 2014 zacznie obowiązywać nowy cennik powszechnych usług pocztowych. Zmiany cen dotyczyć będą usług, które Poczta Polska realizuje jako operator wyznaczony, czyli m.in. listów. Jednocześnie od stycznia Poczta Polska obniżyła cenę usług paczkowych i kurierskich, które spadły średnio o ok 10 procent. Nowe cenniki to odpowiedź na zmieniające się trendy rynkowe – rozwój komunikacji elektronicznej, spadek popularności korespondencji papierowej i rozwój e-handlu.

Zmiany w cenniku Poczty Polskiej wynikają przede wszystkim z dynamiki rozwoju handlu internetowego, w którym dominują przesyłki paczkowe i kurierskie. Nowe ceny usług Poczty Polskiej zostały skalkulowane tak, aby obniżki dotyczyły najbardziej popularnych wśród klientów usług, czyli np. paczek. Natomiast w obszarze tradycyjnej korespondencji, gdzie liczba nadań stale się zmniejsza, nastąpi zmiana, która uwzględnia obowiązki Poczty Polskiej związane z funkcją operatora wyznaczonego. Ma to m.in. zrekompensować koszty wynikające z obowiązku świadczenia usług powszechnych na terenie całego kraju. Ceny za produkty hybrydowe dostępne na platformie Envelo, takie jak neokartka czy neolist, pozostaną na dotychczasowym poziomie.

„Od kilku lat na rynku dokonuje się rewolucja w komunikacji polegająca na wypieraniu korespondencji papierowej przez komunikację elektroniczną (e-maile). Dlatego rozwijamy ofertę paczkową Poczty Polskiej i obniżamy ceny w tym obszarze” – tłumaczy Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Ceny niepowszechnych usług paczkowych i kurierskich Poczty Polskiej spadły w styczniu średnio o 10%. Cenę usługi Paczka24 w najbardziej popularnym przedziale wagowym (do 5 kg) obniżono o 2 złote. Cena paczki wysłanej Pocztex-em, czyli kurierskim ramieniem Poczty Polskiej, w tym samym przedziale wagowym, spadła o ponad 3 złote. Klienci korzystający z nowej oferty paczkowej otrzymują bezpłatne ubezpieczenie, elektroniczny monitoring i gwarancję terminu dostawy. Biorąc pod uwagę średnie wydatki gospodarstwa domowego na usługi paczkowe, obniżą się one o blisko 3 zł miesięcznie.

W przypadku powszechnych usług listowych nastąpi wzrost wydatków gospodarstwa o niespełna 1 zł w skali miesiąca. Jednak cena chętnie wybieranego przez klientów listu zwykłego priorytetowego nie zmieni się i wyniesie 2,35 zł. Nowe ceny dotyczą krajowych usług listowych i obejmują między innymi opłatę za list zwykły ekonomiczny do 350 g, wynoszącą 1,75 zł (dotychczas 1,60 zł), opłatę za list polecony ekonomiczny w wysokości 4,20 zł (dotychczas 3,80 zł) oraz opłatę za list polecony priorytetowy 5,50 zł (dotychczas 4,55 zł). W przypadku przesyłek listowych zagranicznych zmieni się między innymi opłata za list zwykły ekonomiczny o wadze do 50 g, która wyniesie teraz 5 zł (dotychczas 4,60 zł). List priorytetowy do 50 g będzie można wysłać za 5,20 zł (dotychczas 5 zł).

Zmianom cenowym w ofercie Poczty Polskiej towarzyszy istotna, systematyczna poprawa kluczowych wskaźników terminowości doręczeń przesyłek, co potwierdzają zarówno badania wewnętrzne, jak i zewnętrzne dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zmiany w obszarze logistyki i technologii przełożyły się między innymi na poprawę terminowości doręczenia przesyłek listowych ekonomicznych o 17 proc. i paczek pocztowych o 5 proc. (od 2010 r.).

„To kolejna podwyżka wdrażana przez Pocztę Polską, która dotknęła odbiorcę tzw. usługi powszechnej, tj. przeciętnego Kowalskiego bądź Nowaka. Jeszcze rok temu płacił on za nadanie listu zwykłego w placówce Poczty Polskiej 1,55 zł, a teraz będzie to o 0,20 zł więcej. Dziś Poczta dotuje dużych klientów, oferując im ceny na poziomie 80-90, a nawet 0,72 zł za list, z kieszeni Kowalskiego i Nowaka, który płaci za jego nadanie 1,75 zł. A więc to klienci indywidualni i małe firmy ponoszą konsekwencje stosowania przez Pocztę cen rażąco niskich dla biznesu – takie są koszty społeczne praktyk polegających na dotowaniu przez Pocztę Polską wielkich koncernów, na przykład banków czy telekomów” – tłumaczy dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP). „Co gorsza, w UOKiK leżą, składane przez Związek Pocztowy (począwszy od czerwca 2012 roku), znane również UKE, skargi o finansowanie krzyżowe usług pocztowych i o nadużywanie pozycji dominującej przez stosowanie praktyk monopolistycznych” – dodaje.

W ostatnim czasie o Poczcie Polskiej zrobiło się jednak głośno nie z zmiany obniżek cen czy poprawy jakości usług, a sporu sądowego, w jaki krajowy operator wdał się z firmą PGP S.A. Sąd Okręgowy w Krakowie, który rozpoznaje skargę Poczty Polskiej S.A. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia tzw. przetargu pocztowego oddalił żądania Poczty Polskiej wstrzymania wykonywania umów zawartych przez PGP S.A. ze Skarbem Państwa na doręczanie korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Ponadto Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że unieważnienie ww. umów jest niemożliwe. Z brakiem możliwości unieważnienia tychże umów zgodził się również pełnomocnik Poczty Polskiej w złożonym w sądzie piśmie.

„W aktach sprawy brak jest zwrotki potwierdzającej datę odbioru przez Pocztę Polską wyroku KIO wysłanego za pomocą Poczty Polskiej 20 grudnia 2013 r. Brak ten uniemożliwia stwierdzenie, czy Poczta Polska wniosła skargę w terminie. Przypominamy, że to Poczta Polska zobowiązana jest doręczać zwrotki od pism nadanych w grudniu-dochodzi do nas wiele sygnałów, że Poczta Polska tego nie robi. Niejednokrotnie dzieje się tak również w sprawach, w których Poczta Polska sama jest stroną” –mówi dr Zgorzelski.