visa ecommerce

visa

Rozwój polskiego rynku e-commerce jest nieodłącznie związany z dostępnością narzędzi płatniczych. Jak podaje Visa Europe, udział płatności online w całkowitej liczbie transakcji przeprowadzanych kartami jest w Polsce ponad cztery razy mniejszy niż wynosi średnia dla Europy.

Visa Europe opublikowała swoje wyniki finansowe za rok 2013. Okazuje się, że mimo spowolnienia gospodarczego i obaw konsumentów o budżety domowe, dla nas był to dobry rok. Jest to efekt wzrostu zainteresowania transakcjami bezgotówkowymi. Do wzrostu tego przyczyniły się m.in. działania promocyjne Visa” – mówi Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalna odpowiedzialna w Visa Europe za Polskę, Czechy i Słowację. Całkowita wartość transakcji dokonywanych za pomocą kart Visa wynosił w 2013 roku 2 biliony euro.

Jak poinformował Steve Perry, wiceprezes Visa Europe, udział transakcji e-commerce w ogólnej liczbie płatności dokonywanych kartami Visa wynosi w Europie 23% i stale rośnie. „Świat zmienia się w coraz większym tempie. Wraz z z tymi przemianami transformację przechodzi model sprzedaży. Dziś klienci mogą robić zakupy wszędzie, o każdej godzinie, detaliści natomiast obniżają koszty stawiając na online. Zmniejszają powierzchnie najmu, nie muszą już bowiem eksponować całej oferty w salonach stacjonarnych. Pokazują jej część, a cały asortyment jest dostępny online.” – mówi Steve Perry. „Visa Europe zainwestowała w ubiegłym roku 300 milionów euro w nowe technologie. Dzięki nim udział e-commerce w naszych transakcjach z pewnością się zwiększy.”

W Polsce udział ten wynosi zaledwie 4,1%, lecz bardzo dynamicznie wzrasta. W ubiegłym roku wzrost ten wynosił 30%. Małgorzata O’Shaughnessy spodziewa się, że w tym roku wzrost ten przyspieszy. „Stanie się tak dzięki wprowadzeniu na polski rynek elektronicznego portfela V.me by Visa. To rozwiązanie, gdy zostanie już upowszechnione, z pewnością napędzi dynamikę wzrostu polskiego rynku e-commerce, który jest zapóźniony w porównaniu z europejskim.” – mówi Małgorzata O’Shaughnessy. „Karty nie mają jeszcze w Polsce odpowiedniej roli w e-commerce. Dzieje się tak, ponieważ stosunkowo późno weszły na ten rynek, a karty debetowe były zablokowane dla transakcji e-commerce.” – dodaje.

Przedstawiciele Visy widzą jednak szanse na dynamiczny rozwój, zamierzają też prowadzić działania, które ten rozwój przyspieszą. Visa Europe prowadzi wspólnie z detalistami działania, które promują transakcje bezgotówkowe i zamierzają rozpocząć analogiczne działania na rzecz promocji transakcji online. „Z tym że tutaj kluczowe będą działania edukacyjne. Mamy zamiar zwiększać świadomość konsumentów, upowszechniać wiedzę chociażby o zasadach działania procedury chargeback, dzięki której płatności kartą kredytową są bezpieczne.” – mówi Małgorzata O’Shaughnessy.

W Europie do tej pory zostało wydanych 500 mln kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6,50 euro wydawane na konsumpcję.