Aldik

Sieć supermarketów Aldik, która należy do Maxima Grupė, w 2014 roku powiększy się o 10 nowych sklepów – z czego część ruszy w Warszawie. Spółka własnie otworzyła pierwszy sklep w stolicy. Jest to największy do tej pory sklep tej sieci, w powstanie którego zainwestowano 3,5 mln złotych (prawie 2,9 mln litów).

Maxima Grupė to zarejestrowana w 2007 roku spółka kontrolująca sieć przedsiębiorstw handlu detalicznego na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce i Bułgarii, obejmująca razem 506 sklepów Maxima X, Maxima XX, Maxima XXX, Aaldik, T-Market, T-Market Express: wśród nich na Litwie – 229, Łotwie – 143, w Estonii – 70, Bułgarii – 42, Polsce – 22. Spólka w 2013 roku odnowiła 7 sklepów w Polsce, w tym 6 w Lublinie i 1 w Biłgoraju. Ponadto w 2014 roku roku planowana jest renowacja kolejnych 8 sklepów sieci Aldik.

– W Polsce przychodzi konkurować nie tylko z miejscowymi sklepami, ale też silnymi markami międzynarodowych sieci handlu detalicznego. Zatem zapoczątkowanie działalności na tym rynku wiązało się z poznaniem miejscowego rynku oraz nawyków tutejszych nabywców. Pozytywna ocena wyników po pierwszym roku działalności pozwoliła na rozpoczęcie rozwoju sieci i właśnie otwieramy pierwszy sklep dla mieszkańców Warszawy. Mamy nadzieję, że nasze starania o zadowolenie oczekiwań klientów zostaną docenione i jeszcze w tym roku drzwi przed klientami otworzą następne sklepy spod znaku Aldik ‒ powiedział Mindaugas Bagdonavičius, dyrektor generalny Maxima Grupė.

Maxima Grupė kupiła sieć supermarketów Aldik w lutym 2012 roku. Sieć składała się z 21 sklepów, piekarni i zakładu cukierniczego. W ciągu dwóch lat działające na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego placówki stopniowo ulegały zmianom – część z nich poddana została całkowitej renowacji, w innych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, dokonano przesortowania asortymentu towarów.

– Kupujący w każdym kraju najbardziej cenią sobie rodzimą produkcję. Dlatego też na etapie kształtowania asortymentu świeżych produktów spożywczych, podobnie jak w innych krajach, dajemy pierwszeństwo lokalnym producentom. Stworzony na potrzeby klientów asortyment świeżych wyrobów stanowi mocną stronę naszej sieci, którą zamierzamy konsekwentnie rozwijać także w przyszłości ‒ komentuje M. Bagdonavičius.

W witrynach nowo powstałego warszawskiego sklepu oferowane są świeże i wędzone wyroby mięsne, produkty mleczne oraz wytwory kulinarne. Całość oferowanego asortymentu składa się z niemal 10 tys. nazw towarowych.