zaufane sklepy internetowe

trust_online

Najnowsze badanie nastrojów przedstawicieli polskich e-sklepów daje powody do optymizmu. Według raportu CubeResearch, polski e-commerce jest w dalszym ciągu „zieloną wyspą”.

Rok 2013 był stosunkowo korzystny dla e-commerce –48% badanych uznało, że sytuacja ich sklepów w tym okresie się poprawiła. 26% stwierdziło, że pozostała bez zmian, a sytuacja co czwartego sklepu w 2013 roku pogorszyła się.

Jeśli porównamy te wyniki z badaniami prowadzonymi w analogicznym okresie zeszłego roku okaże się, że odsetek oceniających sytuację sklepu jako lepszą spadł o 7%, (w 2013 wynosił on 5%), znacząco też wzrosła liczba właścicieli sklepów, którzy swoją sytuację oceniają jako gorszą (w 2013 było ich tylko 16%. Oznacza to, że wprawdzie rynek e-commerce nadal jest zieloną wyspą rozwoju, ale rozwój ten nieco wyhamowuje i w kolejnych latach być może nie będzie on już tak spektakularny.

Podobny do danych sprzed roku jest odsetek sklepów, które zanotowały wzrost sprzedaży –58% w 2014 i 56% w 2013. Znacząco jednak wzrosła liczba sklepów, które zanotowały spadek sprzedaży – 25% w tegorocznym badaniu wobec 14% w zeszłym roku.

W badaniu wzięło udział 488 sklepów internetowych, wylosowanych spośród ponad 9 tys. sklepów. Zostało ono przeprowadzone metodą CAWI. Struktura firm, które wzięły udział w badaniu odpowiada strukturze Commerce w analogicznych projektach przeprowadzonych w Polsce. Celem badania było sprawdzenie koniunktury e-comemrce w Polsce oraz poznanie zdania właścicieli sklepów online na temat najważniejszych trendów, które będą panowały w branży w roku 2014. Jest to już trzecia edycja raportu, a jego wyniki zostały zaprezentowane na konferencji „Trendy w e-commerce”, która odbyła się 28 stycznia w Warszawie.