Według najnowszego raportu DTZ – Property Times, w 2013 roku rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, co odzwierciedlała zarówno duża aktywność najemców, jak również liczba realizowanych inwestycji. Pozytywna sytuacja na rynku nieruchomości wynikała w dużej mierze z dobrych perspektyw dla polskiej gospodarki – w 2013 roku tempo wzrostu PKB przyspieszało systematycznie z kwartału na kwartał, a w 2014 i 2015 oczekuje się kontynuacji poprawy koniunktury.

Rynek powierzchni handlowych w Polsce już od kilku lat rozwija się dynamicznie, zarówno w największych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. W 2013 roku pozwolenie na użytkowanie otrzymały projekty o łącznej powierzchni handlowej ponad 690 tys. mkw. (wzrost o 28 proc. w porównaniu do 2012), a całkowite zasoby przekroczyły 12,2 mln mkw. – czytamy w raporcie DTZ.

Ok. 70 proc. nowej powierzchni dostarczonej na rynek w ubiegłym roku znajduje się w głównych aglomeracjach, co jest konsekwencją ukończenia kilku dużych projektów o powierzchni ponad 40 tys. mkw. tj.: Galerii Bronowice w Krakowie, Poznań City Center, Centrum Riviera w Gdyni, Galerii Katowickiej oraz kompleksu handlowego Europa Centralna w Gliwicach.

Jak wynika z raportu, w 2013 roku ponad 50 marek rozpoczęło swoją działalność w Polsce, co świadczy o niesłabnącej atrakcyjności i potencjale naszego rynku. Stabilna pozycja głównych aglomeracji jest również odzwierciedlona w niskich stopach pustostanów, które już od kilku lat nie przekraczają 5 proc. Najwyższe stawki czynszów w centrach handlowych ustabilizowały się na poziomie 100 euro za mkw. za miesiąc w Warszawie oraz 43–50 euro za mkw. za miesiąc w miastach regionalnych.

– Podobnie jak w ciągu kilku poprzednich lat, również w 2013 roku na rynku widoczny był trend związany z rozbudową i przebudową istniejących centrów handlowych. Łączna powierzchnia dostarczona w tych obiektach stanowiła niemal 30 proc. skumulowanej podaży w okresie 2009–2013. Do tej pory znaczna część takich inwestycji dotyczyła projektów handlowych charakteryzujących się bardzo dobrą lokalizacją i popularnością wśród najemców i klientów. DTZ jest zdania, że dobrze zaplanowana modernizacja i pozycjonowanie może być szansą także dla starszych obiektów, osiągających niezadowalające wyniki – komentuje Kamila Wykrota, dyrektor działu Analiz i Doradztwa, DTZ.

Pełna wersja raportu DTZ : dtz-property-times-poland-q4-2013-1