Rosja liderem e-commerce w Europie

Russia online sales e-commerce

Ze średnim wzrostem utrzymującym się w 2012 roku na poziomie 35,7%, sektor e-commerce w Europie Wschodniej charakteryzuje się relatywnie najszybszym wzrostem na całym kontynencie. Roczne obroty, które w 2013 roku przekroczyły 19,3 miliarda euro sugerują, że na tym polu można wiele zyskać. Według najnowszego reportu Ecommerce Europe, jedynie 27 do 106 milionów użytkowników internetu korzysta z sieci przy robieniu zakupów.

Analitycy odpowiedzialni za raport zaliczyli do grupy badawczej Rosję, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Albanię, Mołdawię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię i Serbię. Dogłębna analiza uzupełniona infografiką obejmuje trzy największe kraje regionu: Rosję, Ukrainę i Rumunię, z obrotami sięgającymi odpowiednio 10,3 miliarda, 1,2 miliarda oraz 0,8 miliarda euro. 27 milionów e-kupujących z Europy Wschodniej wygenerowało łączny obrót w wysokości 13,1 miliarda euro. Udział regionu w europejskim rynku e-commerce pod względem wysokości obrotów wyniósł w 2012 roku 7%.

Rosja, często określana mianem „uśpionego giganta”, zdecydowanie wybiega przed szereg. Jako największy samoistny rynek w Europie, kraj ten posiada największą populację online – 68 milionów użytkowników sieci oraz 20 milionów e-kupujących generuje 78,5% całego rynku e-commerce w regionie. Ukraina plasuje się na drugim miejscu ze sprzedażą sięgającą 1,25 miliarda euro. Rumunia zajmuje miejsce trzecie z obrotami w wysokości 0,8 miliarda. Rosyjski e-kupujący wydał w 2012 roku średnio 515 euro, ukraiński około 510 euro, a rumuński – 400 euro.

Ze średnim wzrostem kształtującym się w roku 2012 na poziomie 47%, ukraiński e-commerce wyprzedza swoich sąsiadów. Rosja zanotowała wzrost na poziomie 35,5%, a Rumunia 33,3%. Jeśli chodzi o upowszechnienie internetu, Rumunia przoduje nad rywalami ze wskaźnikiem sięgającym 54% populacji. Drugie miejsce zajmuje Bułgaria na poziomie 51% a trzecie Ukraina, gdzie wskaźnik ten wynosi 50%.

„Europa Wschodnia ma duży potencjał. Po pierwsze, jedynie 27 ze 162 milionów mieszkańców kupuje online – współczynnik ten z całą pewnością wzrośnie wraz z popularyzacją internetu” – twierdzi Wijnand Jongen, kierujący działem statystyki w Ecommerce Europe. „Zapotrzebowanie na usługi sektora e-comemmerce w regionie będzie rosło a logistyka podniesie swoją jakość, umożliwiając detalistom obsługę niezurbanizowanych obszarów. Otworzy to rynek dla krajów takich jak Rosja” – dodaje.

Ecommerce Europe jest organizacją zrzeszającą e-detalistów w regionie. Dane zawarte w raporcie pochodzą od European Measurement Standard for Ecommerce (EMSEC).