6 lutego 2014 roku została podpisana umowa finalizująca integrację sklepów Real w Polsce. Jest to ostatni etap umowy wstępnej uzgodnionej 30 listopada 2012 roku.

Umowa przewiduje integrację warunkową 57 hipermarketów Real w Polsce (zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce z dnia 21 stycznia 2014 Auchan Polska zobowiązana jest do wyzbycia się praw do 8 hipermarketów Real w Polsce), zgodnie z decyzją prezes UOKiK z dnia 21 stycznia 2014.

W wyniku integracji dwóch przedsiębiorstw docelowo Auchan będzie zarządzać w Polsce 78 hipermarketami, tworząc ponad 20 tys. miejsc pracy.

Zmiana szyldów sklepów Real na Auchan w Polsce odbędzie się stopniowo.

Szybkość integracji hipermarketów Real zostanie przeprowadzona równolegle z procesem negocjacji czynszów z właścicielami galerii.

Przypomnijmy: 20 stycznia 2014 roku prezes UOKiK zgodziła się na zakup przez Auchan Polska hipermarketów Real. Warunkiem przejęcia jest sprzedaż 8 sklepów. Była to pierwsza decyzja warunkowa wydana w tym roku przez UOKiK.

Auchan działa na świecie od ponad 50 lat, a w Polsce od 1996 roku. Jest firmą prywatną, nienotowaną na Giełdzie. Kapitał firmy należy w 88 proc. do rodziny Mulliez, a w 12 proc. – do pracowników w ramach akcjonariatu pracowniczego.

W Polsce Auchan zarządza obecnie 28 hipermarketami, a kolejny 29 w Lublinie zostanie otwarty w marcu 2014 roku. Zatrudnia 11 tys. współpracowników.

Spółka Real należy do międzynarodowego koncernu handlowego – Grupy Metro, działającego w 30 krajach Europy i Azji Wschodniej. Jest właścicielem 57 hipermarketów Real.