Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA
Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA

Rada nadzorcza Sfinks Polska – spółki zarządzającej sieciami restauracji Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło – powołała na nową, wspólną kadencję zarząd w składzie: Sylwester Cacek jako prezes oraz Bogdan Bruczko, Dorota Cacek i Sławomir Pawłowski jako wiceprezesi.

Wszystkie te osoby były w zarządzie poprzedniej kadencji. Jednocześnie rezygnację z zasiadania w zarządzie Sfinksa, ze względów osobistych, złożyła Mariola Krawiec-Rzeszotek, która pełniła funkcję wiceprezesa spółki.

– Zmiany w postaci rozpoczęcia nowego okresu urzędowania zarządu mają charakter porządkujący, a wszyscy jego członkowie zasiadali we władzach w poprzedniej kadencji. Operacyjnie więc jest zachowana ciągłość zarządzania. Niestety z zarządu odchodzi pani Mariola Krawiec-Rzeszotek, która była związana ze spółką przez cztery lata i skutecznie przeprowadziła Sfinksa przez najtrudniejszy okres restrukturyzacji, pełniąc w latach 2010–2011 funkcję prezesa, a później działając we władzach jako wiceprezes. Dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w rozwój Sfinks Polska i życzymy pani Krawiec-Rzeszotek wielu nowych sukcesów – powiedział Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Zakończenie przez radę nadzorczą poprzedniej kadencji zarządu Sfinksa i jednoczesne rozpoczęcie nowej, wspólnej dla wszystkich członków, jak poinformowano, ma związek z przyjętym przez akcjonariuszy w grudniu 2013 roku programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej. Celem tej zmiany było ujednolicenie okresu kadencji wszystkich osób zasiadających w zarządzie – poprzednio bowiem były one powoływane w różnym czasie. Nowa kadencja zarządu Sfinksa wynosi 5 lat.

Przypomnijmy: Sfinks Polska zarządza obecnie 109 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 93 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 6 restauracjami Wook (segment casual dining).