Intersport
Intersport

Zarząd Intersport Polska SA poinformował, że według wstępnych szacunków spółka w 2013 roku wypracowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w  wysokości 219 866 tys. zł. W roku 2012 przychody te wynosiły 219 681 tys. zł.

Spółka osiągnęła całkowity przychód netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 219 866 tys. zł, czyli o 5,6 proc. mniej w stosunku do łącznych obrotów w 2012 roku (było 233 004 tys. zł, w tym 13 323 tys. zł ze sprzedaży produktów UEFA Euro).

Intersport odnotował wartość EBITDA w wysokości 6,7 tys. zł wobec wartości EBITDA w wysokości 10 312 tys. zł w roku 2012. Spółka zmniejszyła rok do roku koszty: zużycia materiałów i energii – o 13,8 proc.; usług obcych – o 1,9 proc. oraz koszty finansowe –o 35,0 proc., w efekcie prowadzonego procesu optymalizacji;

Jak podano w raporcie finansowym, spółka obniżyła w IV kw. marżę ze sprzedaży na skutek braku aury zimowej i konieczności przeprowadzenia akcji wyprzedażowej odzieży i sprzętu narciarsko-snowboardowego, co w rezultacie przyczyniło się do osiągnięcia straty. Firma odnotowała stratę brutto w wysokości 2,1 tys. zł, wobec zysku brutto na poziomie 1022 tys. zł wypracowanego w roku 2012.

Szczegółowy raport finansowy za rok 2013 zostanie opublikowany  21 marca 2014 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Spółka Intersport Polska SA posiada obecnie ponad 30 salonów w 22 miastach. Łączna powierzchnia sklepów przekracza 34 tys. mkw.