30 listopada 2012 roku Grupa Auchan podpisała z niemieckim dystrybutorem Metro Group umowę wstępną, mającą na celu przejęcie aktywności Real w Europie Centralnej i Wschodniej, czyli nabycia 95 hipermarketów i 13 galerii handlowych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w Rosji.

Po otrzymaniu warunkowej zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grupa Auchan dnia 6 lutego 2014 roku sfinalizowała z Metro Group ostatni etap operacji dotyczącej Polski. Wraz z 57 dodatkowymi hipermarketami Auchan Polska będzie zarządzał 85 sklepami w tym kraju (otwarcie 86 hipermarketu jest przewidziane na marzec 2014 w Lublinie) i po przejęciu 11 tys. nowych pracowników z Real będzie zatrudniał 22 tys. pracowników.

W 2013 roku Grupa Auchan rozpoczęła integrację 2 hipermarketów Real na Ukrainie (w marcu), 16 hipermarketów w Rosji (w kwietniu) oraz 20 hipermarketów w Rumunii (we wrześniu). Dzięki silnemu zaangażowaniu ekip zmiana szyldu została zakończona w Rosji i na Ukrainie, a w końcu kwietnia br. zostanie zakończona w Rumunii. W tych 3 krajach, w roku 2013, ponad 9 tys. nowych współpracowników dołączyło do Auchan. W Polsce zmiana szyldu zostanie przeprowadzona stopniowo w nadchodzących miesiącach. Szybkość integracji tych hipermarketów zostanie przeprowadzona równolegle z procesem negocjacji czynszów z właścicielami galerii.

W zintegrowanych sklepach Auchan wprowadza stopniowo swoją strategię handlową, a zwłaszcza politykę cenową.

Grupa Auchan zarządza obecnie parkiem 834 zintegrowanych hipermarketów, z których 267 znajduje się w Europie Zachodniej, 224 w Europie Centralnej i Wschodniej, a 343 w Azji, jak również 362 centrami handlowymi, z których 86 znajduje się w Europie Wschodniej.

Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce z dnia 21 stycznia 2014 Auchan Polska zobowiązana jest do wyzbycia się praw do 8 hipermarketów Real.