W IV kwartale 2013 roku Grupa LPP zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 267 mln zł. Były one wyższe o około 32 proc. w porównaniu z osiągniętymi w IV kwartale 2012 roku (962 mln zł.).

Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 262 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie firma uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 185 mln zł. Zysk netto wyniósł w IV kwartale 2013 roku około 182 mln zł. (w porównaniu z zyskiem netto 148 mln zł. w IV kwartale 2012 roku).

W IV kwartale 2013 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 635 mln zł., zaś w placówkach Cropp w wysokości 199 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w IV kwartale w sklepach House wyniosła 175 mln zł., w sklepach Mohito 144 mln zł., zaś w salonach nowej marki Sinsay 37 mln zł – czytamy w raporcie LPP SA.

W IV kwartale 2013 roku powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 73,1 tys. m kw. Na koniec IV kw. 2013 roku GK LPP S.A. dysponowała 1 320 sklepami o łącznej powierzchni 588,7 tys. m kw.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych wzrosły w IV kwartale 2013 roku o 7,6 proc. zaś od początku roku o 7,7 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA.

Jak wynika z raportu spółki, wyniki działalności operacyjnej osiągnięte w IV kwartale oraz całym 2013 roku były wyraźnie wyższe w stosunku do wypracowanych w analogicznych okresach roku poprzedniego (o ok. 40 proc.). Zysk netto wzrósł niestety mniej, bo o ok. 23 proc. Czynnikiem wpływającym negatywnie na wielkość wypracowanego zysku netto były ujemne różnice kursowe, które osiągnęły w IV kwartale wartość 35 mln zł, zaś w całym roku 78 mln zł (z czego ok. 70 mln zł ma charakter statystyczny).