Zarząd Cinema City International N.V. poinformował, że 13 lutego 2014 roku otrzymał zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce na połączenie Cineworld Group plc

Decyzję wydano w nawiązaniu do raportu z 10 stycznia 2014 roku, w którym ogłoszono, że Cinema City International N.V. i Cineworld Group plc zawarły umowę o połączeniu (combination agreement) w celu przeniesienia całego kapitału zakładowego Cinema City Holding B.V., podmiotu całkowicie zależnego od Cinema City International N.V., na rzecz Cineworld.

Połączenie zostało zatwierdzone przez akcjonariuszy Cineworld 29 stycznia 2014 roku. Z kolei 24 lutego 2014 roku odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, na którym zaproponowane zostanie podjęcie uchwały o zatwierdzeniu połączenia. Z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków realizacji połączenia oczekuje się, że transakcja połączenia zostanie zrealizowana w ciągu dwóch tygodni od jej zatwierdzenia przez akcjonariuszy spółki.

Jak już informowaliśmy, Cinema City będzie miało 24,9 proc. akcji skonsolidowanej grupy Cineworld. Moshe Greidinger zasiądzie w Radzie Dyrektorów i będzie kierował Cineworld jako dyrektor generalny (CEO), a Israel Greidinger zasiądzie w Radzie Dyrektorów i będzie dyrektorem operacyjnym (COO) grupy Cineworld. Cinema City zatrzyma działalność w segmencie nieruchomości, która nie zostanie przekazana do połączonej działalności.

Cinema City International (Cinema City) jest operatorem 99 multipleksów z 966 ekranami w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael).

Cineworld Plc (Cineworld) prowadzi w Wielkiej Brytanii i Irlandii 102 kina i 886 ekranów – wszystkie cyfrowe.