Zakupy online, fot. Shutterstock

Według analizy Cube Research rok 2014 będzie stał pod znakiem coraz bardziej świadomych i wyrafinowanych klientów, co sklepy internetowe będą musiały uwzględniać w swoich strategiach komunikacyjnych. Z badania wynika, że nie wystarczy już proste zasypanie skrzynek klientów wysyłanymi w ciemno mailami.

Ponad 70 proc. badanych przez Cube Research właścicieli sklepów wyraża przekonanie, że w 2014 roku świadomość i wymagania e-konsumentów na tyle się rozwiną, że konieczna będzie bardziej dopasowana do potrzeb i oparta na analizie historii zakupowej komunikacja z klientem. Dwie piąte nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat, a tylko 6 proc. nie zgadza się z tym twierdzeniem.

Content is a king – ogłoszono kilka lat temu. O rosnącym znaczeniu content marketingu mówi się od dłuższego czasu, tymczasem z jego zapowiadanym na rok 2014 tryumfem zgadza się tylko dwie piąte przedstawicieli e-commerce. Zaskakująco duża jest liczba badanych, którzy nie mają na temat content marketingu zdania (54 proc.). Tak wysoki odsetek wynika najczęściej z niskiej świadomości właścicieli sklepów, czym w ogóle jest content marketing. Ci, co wiedzą, utożsamiają go z reguły z „jakimiś tekstami umieszczanymi na stronie”, pomijając takie elementy, jak treści wideo, zdjęcia, webinary, poradniki, grafiki etc. Wydaje się, że firmy wyspecjalizowane w content marketingu czeka dużo pracy edukacyjnej.

Aż 70 proc. badanych właścicieli e-commerce zgadza się ze stwierdzeniem, że w 2014 roku będzie rosła rola rozmaitych serwisów społecznościowych. Już w chwili obecnej przeważająca większość badanych sklepów (84 proc.) wykorzystuje serwisy społecznościowe do wsparcia sprzedaży online.

Według Cubre Research wśród nich 90 proc. używa Facebooka, ale widać wyraźny wzrost znaczenia treści wideo – 28 proc. korzysta z YouTube. Jedna piąta używa Twittera, rośnie znaczenie Pinterest (14 proc.), Google+ (11 proc. w stosunku do prawie zerowego wykorzystania w ubiegłym roku). Spada natomiast znaczenie NK (4 proc.).

Według analizy Cube Research bitcoiny traktowane są przez właścicieli sklepów jako egzotyczna nowość, której znaczenia dla przyszłości e-handlu nie należy przeceniać. Niespełna jedna dziesiąta właścicieli sklepów internetowych uważa, że w 2014 roku rola bitcoinów znacząco wzrośnie. Ponad jedna trzecia badanych nie przewiduje takiego rozwoju wypadków, natomiast ponad połowa badanych nie potrafi w tym temacie wyrazić zdecydowanej opinii.

13 czerwca 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o prawach konsumentów. Zasadniczym celem regulacji na poziomie samej dyrektywy jest unifikacja zasad nabywania przez konsumentów dóbr i usług drogą elektroniczną na obszarze całej UE i stworzenie jednolitych regulacji dotyczących ochrony konsumenta dokonującego zakupów przez internet. Niewątpliwie zmiany wprowadzone przez ustawę będą znacząco wpływać na rynek w roku 2014.

36 proc. tych, którzy wzięli udział w badaniu Cube Research, uważa swoje e-sklepy za dobrze przygotowane do przemian, które dla rynku przyniesie wejście w życie dyrektywy. Dwie piąte właścicieli jest częściowo przygotowanych, a 13 proc. uważa, że ich sklepy są do dyrektywy zupełnie nieprzygotowane.