Fabryka Formy

Przychody netto ze sprzedaży spółki Fabryka Formy SA, właściciela sieci klubów fitness w IV kw. 2013 roku, wzrosły o 77 proc.  (3,7 mln zł) w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku. Natomiast przychody w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wyniosły prawie 11,9 mln zł, co w stosunku do 5,9 mln zł rok wcześniej wskazuje na wzrost o ponad 102 proc.

W IV kw. 2013 roku odnotowano wzrost sprzedaży we wszystkich grupach usług fitness, co związane jest ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z poprawy kondycji fizycznej. Raportowany kwartał, jako miesiące jesienne, to czas wzmożonej koniunktury na rynku fitness. W tym okresie 4 funkcjonujące lokalizacje emitenta – kluby w Kinepolis i w Green Point w Poznaniu, klub w Suchym Lesie oraz w Gorzowie Wlkp. – realizowały założone plany sprzedażowe, stale zwiększając bazę klubowiczów, skutecznie pozyskując nowych klientów, a co za tym idzie – utrzymując wysoki poziom przychodów zarówno ze sprzedaży karnetów, jak i usług dodatkowych.

Spółka w IV kw. 2013 odnotowała wzrost kosztów operacyjnych, które wyniosły 3,1 mln zł – wzrost o 85 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Taki wzrost kosztów operacyjnych w relacji do poziomu z 2012 roku był spowodowany między innymi otwarciem 4. klubu fitness Fabryki Formy, a co za tym idzie – wzrostem kosztów działań marketingowych i handlowych. Otwarcie inwestycji nastąpiło 23 października 2013 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Realizacja tych działań zwiększyła koszty spółki o prace remontowo-wykończeniowe, zakup elementów wyposażenia, szkolenia personelu celem przystąpienia do pracy w nowym obiekcie. Ponadto większa dynamika przychodów od kosztów skutkowała wypracowaniem wyniku netto w IV kw. na poziomie 433 tys. zł, tym samym niwelując straty z poprzednich kwartałów i zamykając rok na poziomie ponad 286 tys. zł.

Fabryka Formy
Fabryka Formy

Fabryka Formy SA od 2009 roku prowadzi działalność w obszarze Fitness&Wellness, od 2011 roku jest również notowana na rynku NewConnect. Przyjęty przez spółkę model biznesowy zakłada budowę nowoczesnej sieci centrów fitness w Polsce pod nazwą Fabryka Formy. Spółka w 2014 roku planuje uruchomić 3 kluby fitness. Najbliższe otwarcie nastąpi już w marcu w centrum handlowym Galeria Amber. Na potrzeby klubu wynajęto lokal o powierzchni 1,3 tys. mkw. Kolejne centra fitness ruszą w Alpha Business Center w Zielonej Górze i Galerii Mallwowej w Poznaniu. Obecnie Fabryka Formy SA posiada 4 kluby fitness. W 2013 roku otworzyła 3 kluby: 2  w Poznaniu i 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy klub Fabryki Formy, który powstał w 2009 roku, ma ponad 3 tys. mkw., kolejne – około 1,5 tys.–1,7 tys. mkw.

– Jak wiemy, szacowana wartość rynku fitness w Polsce wynosi obecnie ponad 1 mld zł. Natomiast w perspektywie 3 lat może ona wzrosnąć trzykrotnie – wskazuje raport Body Life (2011). Nasycenie rynku fitness w Polsce oscyluje wokół 2 proc., a średni wskaźnik w Europie jest wyższy o blisko 6 proc., stąd przy założeniach zbliżenia się choć trochę do europejskich statystyk można przewidywać znaczący wzrostu rynku – powiedziała portalowi Retailnet Alicja Liczba, dyrektor marketingu i PR Centrum Fitness Fabryka Formy.

– Eurobarometr Komisji Europejskiej wskazuje, iż w Polsce sport w obiektach oraz klubach sportowych uprawia zaledwie 14 proc. społeczeństwa, co w porównaniu z 50-proc. aktywnością mieszkańców Szwecji stanowi niewielki odsetek. Wskaźniki zainteresowania Polaków sportem oraz przyjęty trend społeczny bycia fit zdradzają perspektywę rozwoju dla branży. W Fabryce Formy, jako prowadzący kluby fitness, dostrzegamy ten potencjał – z raportu Body Life wiemy, że blisko 90 proc. obiektów sportowych pozytywnie ocenia rynek oraz perspektywy rozwoju działalności. W 2010 roku już 59 proc. klubów zdecydowało się na rozszerzenie swojej oferty o nowe propozycje zajęć grupowych, natomiast 72 proc. obiektów postawiło na podnoszenie kompetencji swoich instruktorów. Do tego mamy świadomość, że w ciągu ostatnich lat 43 proc. badanych obiektów oraz klubów sportowych odnotowało wyraźny wzrost liczby klubowiczów, a w przypadku 23 proc. stan ten pozostał bez zmian – dodała Alicja Liczba.