Monnari
Monnari

Przychody spółki Monnari Trade SA w IV kwartale 2013 roku wyniosły 49 148 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W tym okresie sieć salonów Monnari powiększyła się o 4 nowe lokalizacje. Na koniec 2013 roku spółka Monnari posiadała 115 salonów.

IV kwartał w branży odzieżowej tradycyjnie należy do najbardziej udanych okresów sprzedażowych. Dzięki sprzedaży odzieży wierzchniej w IV kwartale ubiegłego roku, jak również w wyniku przedświątecznego popytu, spółka w pierwszej marży sprzedała dużą część kolekcji, co przełożyło się na zysk ze sprzedaży w kwocie 10 028 tys. zł wobec 7406 tys. zł w okresie porównywalnym. Zysk netto za IV kwartał 2013 roku wyniósł 10 584 tys. zł przy 8046 zł w IV kwartału roku 2012. Narastająco w całym roku 2013 spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 17 015 tys. zł, co oznacza wzrost o 106,7  proc. w relacji do analogicznego okresu w 2012 roku.

W całym 2013 roku spółka odnotowała przychody na poziomie 145 552 tys. zł, co stanowi wzrost o 10,4 proc. w porównaniu do 2012 roku.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż koszty własne sprzedaży w całym roku 2013 wzrosły w niewielkim stopniu w relacji do wzrostu przychodów, bo na poziomie ok. 2 proc., co oznacza, że spółce w znaczący sposób udało się utrzymać dyscyplinę kosztów kolekcji. Nieco większą dynamikę wzrostu miały koszty sprzedaży, które w całym ubiegłym roku wyniosły 56 533 tys. zł wobec 50 772 tys. zł, co oznacza wzrost o ok 11 proc., oraz koszty ogólnego zarządu, które zwiększyły się w 2013 roku do poziomu 10 256 tys. zł, wobec 9 403 tys. zł w 2012, co oznacza wzrost o około 9 proc. Przyrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych zarządu miał jednak zdecydowanie niższą dynamikę od wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Wygenerowany w roku 2013 zysk netto jest jednym z najlepszych wyników rocznych osiągniętych w dotychczasowej historii spółki. Monnari zwiększyła marżę brutto ze sprzedaży (zyskowności brutto sprzedaży) o 3,6 punkty procentowe – z poziomu 52,5 proc. w 2012 roku do 56,1 proc. w 2013 roku.

Efekty te uzyskano przede wszystkim poprawiając terminowość kolekcji (wprowadzenie do dystrybucji w okresie bardziej optymalnym wobec oczekiwań klientów), jej ceny detaliczne (dostosowanie do potrzeb i możliwości klientów w okresie niepewności gospodarczej) oraz renegocjując ceny zakupu towarów (niższe w porównaniu do okresów poprzednich).

Według oceny zarządu IV kwartał 2013 roku, jak również cały poprzedni rok, należy ocenić pozytywnie mimo jeszcze niełatwych uwarunkowań zewnętrznych związanych ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, oraz wewnętrznych – wciąż trwająca restrukturyzacja. Wyniki I i III kwartału 2013 roku były dobre, ale jeszcze nie w pełni zadawalające, natomiast kwartały II i IV przyniosły oczekiwane rezultaty. Według oceny zarządu poprawa wyników sprzedażowych, marży na sprzedaży oraz wyniku netto jest rezultatem szeregu działań podjętych w spółce, które są konsekwentnie realizowane od ponad 3 lat.

Marka Monnari należy do spółki Monnari Trade SA. Firma istnieje na polskim rynku od 1998 roku i sprzedaje swoje towary w salonach firmowych, outletowych oraz w sklepie internetowym. Salony sieci mają od 150 do 200 mkw. powierzchni handlowej i w większości znajdują się w galeriach i centrach handlowych, głównie w miastach wojewódzkich, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Monnari to marka, która kreuje odzież oraz dodatki dla kobiet powyżej 30. roku życia. W 2011 roku spółka uruchomiła sklep internetowy. Obecnie w ramach sieci działa ponad 115 punktów sprzedaży Monnari.