Market sieci Biedronka
Market sieci Biedronka, fot. Philips Lighting

Grupa Jeronimo Martins, do której należą w Polsce sieć marketów Biedronka i drogerie Hebe, podała kompleksowe wyniki za 2013 rok. Z danych wynika, że sprzedaż netto firmy wzrosła w tym okresie o 10,7 proc. do 11,8 mld euro.

Z raportu wynika, że EBITDA wzrosła o 5,1 proc. do 777 mln euro (sama Biedronka wygenerowała 77 proc. wskaźnika). Zysk netto grupy w tym czasie wzrósł o 6 proc. do 382 mln euro. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,61 euro.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 540 mln euro, z czego inwestycje w Biedronkę odpowiadają za 74 proc. (402 mln euro) całego programu inwestycyjnego.

Firma podkreśla, że Biedronka jest najważniejszą, a tym samym największą siecią Grupy, zarówno pod względem sprzedaży i zysków, jak i celów inwestycjnych.

Firma musiała też dostosować się do nowych warunków panujących na polskim rynku. W dobie spadku konsumpcji Biedronka rozpoczęła w lipcu program repozycjonowania strategii handlowej, łącząc politykę niskich cen z promocjami o dużej sile oddziaływania. Firma skupiła się na tej akcji szczególnie w drugiej połowie 201roku.

Jak poinformowano w raporcie, sieć Biedronka uzyskała sprzedaż w 2013 roku na poziomie 7,7 mld euro, co stanowi wzrost o 15 proc. w walucie lokalnej i 4,2 proc. like-for-like. EBITDA wzrosła o 8,7 proc. Przychody sieci Biedronka stanowią ok. 65 proc. wszystkich przychodów Grupy Jeronimo Martins i 77 proc. skonsolidowanej EBITDA.

Sieć Biedronka została laureatem nagrody SCF FMCG Retailer of the Year 2014 . Nagrodę wręczono 6 lutego podczas gali Shopping Center Forum 2014 Winter Edition.