Cinema City
Cinema City

Rada dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio Cinema City International N.V.) z siedzibą w Amsterdamie ogłosiła zamknięcie umowy połączenia zawartej pomiędzy spółką a Cineworld Group Plc.

Zgodnie z postanowieniami umowy połączenia spółka dokonała przeniesienia całego wyemitowanego kapitału zakładowego Cinema City Holding B.V., podmiotu prowadzącego działalność kinową spółki, na rzecz Cineworld, w zamian za wynagrodzenie w formie akcji Cineworld oraz środków pieniężnych.

Cineworld wyemitował akcje na rzecz spółki, stanowiące 24,9 proc. Cineworld w chwili zamknięcia, oraz zapłacił kwotę 272 mln funtów w gotówce jako wynagrodzenie wynikające z postanowień umowy połączenia, które łącznie odpowiadają wartości przedsiębiorstwa stanowiącej szacunkowo 503 mln funtów.

Spółka otrzymała, na warunkach połączenia, w ramach wynagrodzenia z tytułu dochodów dodatkowe kwoty pieniężne w wysokości 14 mln 488 tys. euro oraz 25 mln 900 tys. euro w chwili zamknięcia.

Cinema City International (Cinema City) jest operatorem 99 multipleksów z 966 ekranami w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael).

Cineworld Plc (Cineworld) prowadzi w Wielkiej Brytanii i Irlandii 102 kina i 886 ekranów – wszystkie cyfrowe.

Jak już informowaliśmy, w 2013 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 37,4 mln biletów w porównaniu do 36,3 mln w 2012 roku, co stanowi 3-proc. wzrost w porównaniu rok do roku.

Z danych firmy wynika jednak, że sprzedaż biletów spadła w 2 państwach, w których działa firma – w Polsce i Czechach. W 2012 roku w naszym kraju sprzedano prawie 13,5 mln biletów w sieci kin Cinema City. W ubiegłym roku klienci kupili już niecałe 12,2 mln wejściówek. Mniejszy spadek sprzedaży biletów firma zanotowała w Czechach. Tam w 2012 roku sprzedano ponad 3,9 mln biletów w Cinema City. Rok później sprzedano ponad 3,7 mln biletów.