Sklep Wojas
Sklep Wojas

Po czterech kwartałach 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Wojas SA wyniosły 187 815 tys. zł, co oznacza wzrost o 12,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wzrost sprzedaży, jak poinformował zarząd sieci, wynika z większej sprzedaży w kanale hurt i pozostałe, gdzie nastąpił istotny wzrost sprzedaży w segmentach: przetargi publiczne oraz eksport hurtowy – do sklepów franczyzowych.

Łączny wzrost sprzedaży w kanale dystrybucji hurt i pozostałe wyniósł 46,3 proc. r/r, a udział tego kanału w strukturze całej sprzedaży wzrósł do 23,1 proc.

Kanał sprzedaży detalicznej zanotował wzrost o 4,9 proc., a jego udział w strukturze całej sprzedaży wynosi 76,9 proc.

Na gorsze wyniki sprzedaży detalicznej od oczekiwanych istotnie wpłynęła dłuższa aura zimowa w marcu i w pierwszej połowie kwietnia 2013 roku. Dodatkowo w sieci detalicznej spółka w pierwszej połowie roku obserwowała spadek liczby klientów odwiedzających centra handlowe i salony. W drugiej połowie roku koniunktura uległa poprawie i sprzedaż detaliczna wykazywała tendencję rosnącą w grupie sklepów porównywalnych.

– Strategia Grupy Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych placówkach są głównym elementem tej strategii – poinformował zarząd.

Na następny kwartał spółka zakłada utrzymanie obecnej dynamiki sprzedaży skonsolidowanej, przy znacznej poprawie wyniku na działalności operacyjnej. Zarząd spodziewa się także, iż marzec 2014 roku będzie dużo lepszy sprzedażowo niż marzec 2013 roku. Na ostateczny finansowy wynik netto istotny wpływ będzie miał poziom kursu JPY do PLN – czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku własna detaliczna sieć sprzedaży Wojas liczyła 155 sklepów, na co składało się: 146 salonów firmowych Wojas w kraju (odpowiednio na 31.12.2012 – 132 salonów), 9 salonów firmowych Wojas na Słowacji (odpowiednio na 31.12.2012 – 9 salonów).

W okresie czterech kwartałów 2013 roku otwarto 18 salonów, likwidując 4, w tym 1 na Słowacji – Żilina. Przyrost per saldo sklepów w 2014 roku: 14.

Łączne nakłady inwestycyjne za okres 4 kwartałów 2013 r. wyniosły 2 961 tys. zł. Największą pozycję, w kwocie 2 595 tys. zł stanowią nakłady modernizacyjne i adaptacyjne zakupionej w 2012 roku nieruchomości wraz z gruntem zlokalizowaną w Nowym Targu, przeznaczonej na magazyny spółki oraz pod wynajem. Nakłady finansowane były ze środków własnych spółki.