Intersport
Intersport

Zarząd spółki Intersport Polska SA poinformował, że przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku wyniosły 19 689 tys. zł i były wyższe o 4,0 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 18 932 tys. zł).

Narastająco w okresie od stycznia do lutego 2014 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki wyniosła około 42 565 tys. zł i była niższa o 5,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 45 128 tys. zł).

Jak już informowaliśmy, przychody netto ze sprzedaży towarów i usług osiągnięte w styczniu 2014 roku wyniosły około 22 876 tys. zł i były niższe o 12,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 26 196 tys. zł).

Według wstępnych szacunków spółka w 2013 roku wypracowała rok do roku porównywalne przychody ze sprzedaży towarów i usług (w roku 2013: 219 866 tys. zł, w roku 2012: 219 681 tys. zł – bez dodatkowej sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA Euro prowadzonej na stadionach i strefach kibiców).

Spółka osiągnęła całkowity przychód netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 219 866 tys. zł, czyli o 5,6 proc. mniej w stosunku do łącznych obrotów w 2012 roku (było: 233 004 tys. zł – w tym 13 323 tys. zł ze sprzedaży produktów UEFA Euro).

Jak poinformowano, szczegółowy raport finansowy za rok 2013 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2014 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Spółka Intersport Polska SA posiada obecnie ponad 30 salonów w 22 miastach. Łączna powierzchnia sklepów przekracza 34 tys. mkw.