CCC
CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2014 wyniosły 85 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 47,8 proc.

Przychody za okres styczeń – luty wyniosły 172,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 37,0 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za luty wyniosły 78,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 50,9 proc., narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 162,1 mln zł i były wyższe o 39,1 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku.

Przypomnijmy: skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za styczeń 2014 wyniosły 87,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 28,1 proc.

Jak już informowaliśmy, Grupa CCC w 2014 roku planuje oddać do użytku ok. 40 sklepów w Polsce i ok. 160 za granicą. W planach spółki jest głównie rozwój w Europie Środkowej. Nowe salony sprzedaży powstaną m.in. na takich rynkach, jak: Austria, Niemcy czy Turcja. W dalszym ciągu trzon działalności spółki to ekspansja w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Na koniec 2013 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 712 placówek, w tym 636 własnych i 76 franczyzowych. Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wynosiła 224,2 tys. mkw. na koniec grudnia 2013 roku (w tym 154,3 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wynosiła 19,8 tys. mkw. (w tym 5,9 tys. mkw. w Polsce).