Gino Rossi

Po czterech kwartałach 2013 roku Grupa Gino Rossi wypracowała ponad 218 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 14 mln zł zysku EBITDA.

– Prognozujemy 260 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł zysku EBITDA na 2014 rok. W porównaniu do wyników finansowych za 2013 rok przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć o 19 proc., a zysk EBITDA – o 42 proc. Założenia przyjęte do prognozy są oparte na naszym przekonaniu, że w tym roku Grupa Gino Rossi będzie rozwijała się szybciej niż w roku ubiegłym – poinformował zarząd Gino Rossi SA.

Po przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji zadłużenia i pozyskaniu dodatkowego kapitału spółka, jak poinformowano, ma obecnie stabilną sytuację finansową.

– W założeniach prognozy na 2014 rok mamy plany uwolnienia dodatkowych środków zaangażowanych w kaucjach i zabezpieczeniach, które dodatkowo zasilą kapitał pracujący spółki i wpłyną na zwiększenie skali działalności, szczególnie w segmencie obuwia. Plany na ten rok przewidują wzrost sprzedaży obuwia Gino Rossi o 24 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W prognozach zakładamy także wzrost o 8 proc. sprzedaży odzieży marki Simple CP. Dynamikę wzrostu sprzedaży Simple CP przyjęliśmy na konserwatywnym poziomie, ponieważ priorytetem dla tej marki na ten rok jest podniesienie poziomu rentowności. Zwracamy uwagę, że restrukturyzacja Grupy GinoRossi miała początek w 2012 roku – czytamy w komunikacie spółki.

– Podejmowane przez obecny zarząd spółki działania na przestrzeni ostatnich 2 lat miały na celu przede wszystkim restrukturyzację zadłużenia oraz poprawę efektywności operacyjnej spółki. Efekty tych działań pojawiły się w 2013 roku. Przeorganizowaliśmy strukturę długu grupy poprzez redukcję zadłużenia w bankach i rozwiązanie umowy stands till oraz pozyskaliśmy dodatkowe finasowanie z emisji obligacji. Optymalizacja kosztów działalności i wzrost marży pozytywnie wpłynęły na poprawę rentowności w grupie Gino Rossi. Bardzo zadowoleni jesteśmy z poprawy wyników sprzedaży oraz ze wzrostu rentowności na poziomie grupy, a szczególnie w spółce Gino Rossi w 2013 roku. Poprawa poziomu marż była naszym priorytetem w ubiegłym roku. Z opublikowanych danych finansowych wynika, że po czterech kwartałach osiągnęliśmy postawiony cel – informuje zarząd spółki.

Skonsolidowana marża brutto wypracowana po czterech kwartałach 2013 roku wzrosła do 45,3 proc. wobec 42,3 proc. marży brutto wypracowanej w 2012 roku. Istotny wzrost marży zanotowano w czwartym kwartale, gdzie skonsolidowana marża brutto wyniosła 49,1 proc. wobec 45,3 proc. marży brutto w czwartym kwartale 2012 roku.

Sprzedaż detaliczna Gino Rossi w całym 2013 roku wzrosła o 18 proc. Szczególnie dobry pod względem sprzedaży był IV kwartał. W październiku sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 39 proc., w listopadzie była wyższa o 27 proc., a w grudniu – o 15 proc. w porównaniu rok do roku. Ponadto w każdym miesiącu ubiegłego roku sprzedaż w Gino Rossi była wyższa w porównaniu do tych samych miesięcy 2012 roku. Jednym z powodów wzrostu sprzedaży, jak poinformowano, było zwiększenie skali działalności.

W IV kw. 2013 roku otwarto 6 sklepów Gino Rossi i trzy Simple CP, więc na koniec 2013 roku spółki te miały odpowiednio 72 i 52 placówki. Sprzedaż detaliczna marki Simple CP była po czterech kwartałach 2013 roku na podobnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego i jest zgodna z założeniami spółki. Na poziomie skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży w IV kw. kontynuowana była poprawa. Zysk brutto ze sprzedaży w IV kw. wyniósł prawie 30 mln zł i był o 18 proc. wyższy w porównaniu rok do roku.

– Do ważnych wydarzeń w 2013 roku zaliczamy zmiany w spółce Simple CP dokonane w obszarze projektowania i zarządzania marką. Zdecydowaliśmy się na odważne zmiany, zatrudniając nowy zespół projektantów marki Simple CP, który przygotował już kolekcję wiosna–lato 2014. Po wynikach sprzedaży oraz dużym zainteresowaniu nową kolekcją, która już jest obecna w salonach Simple CP, oceniamy, że była to bardzo dobra decyzja. Wprowadzone zmiany w Simple CP dotyczą także obszaru logistyki i zarządzania kolekcją. Już widzimy, że pozytywnie wpływają na jakość zarządzania spółką oraz pomogą w poprawie rentowności Simple CP – podsumowuje zarząd Gino Rossi.