Kolekcja Próchnik
Kolekcja Próchnik

IV kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa Próchnik SA zamknęła przychodami na poziomie niemal 10,4 mln zł (wzrost do IV kw. 2012 roku o 67  proc.), wynikiem (zyskiem) na sprzedaży 214 tys. zł (wobec straty 638 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego) i wynikiem netto 2,165 tys. zł (wobec wyniku 1 604 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Przychody narastająco po czterech kwartałach 2013 roku wzrosły o 51 proc. (z 20,8 mln zł w 2012 roku wobec 31,5 mln zł w roku 2013), a wynik netto narastająco osiągnął ponad 4 mln zł – podano w komunikacie.

Na wynik sprzedaży w IV kw. 2013 roku, jak poinformowano, wpłynęły przede wszystkim: otwarcia nowych salonów (w sumie 10 w całym roku) i proces dochodzenia przez nie do punktu rentowności (w tym. m.in. zakończenie okresu upustów czynszowych w nowo otwartych salonach), a także: jednorazowe koszty związane z likwidacją nierentownych salonów w sieci Adam Feliks Próchnik; wprowadzenie linii damskiej w obu markach (Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age); poprawa poziomu osiąganej marży brutto na kolekcjach własnych i wzrost skali działalności związany w dużej mierze z przejęciem Grupy Rage Age.

Zarząd Próchnik SA kontynuował realizację przyjętej w pierwszych miesiącach 2013 roku strategii rozwoju. M.in. w ramach tych działań otwarte zostały 3 nowe sklepy sieci Adam Feliks Próchnik (w sumie w 2013 roku otwarto 10 sklepów), zamknięte zostały 2 nierentowne lokalizacje; a w listopadzie 2013 roku wprowadzona została testowo do 5 wybranych salonów kolekcja damska marki Adam Feliks Próchnik (damska kolekcja Rage Age została wprowadzona do sklepów już w III kw.).

Ponadto spółka systematycznie kontynuowała proces związany z alokowaniem produkcji kolekcji na terenie Polski. Prowadzone były również intensywne prace mające na celu poszukiwanie nowych atrakcyjnych lokalizacji dla salonów zarówno sieci Adam Feliks Próchnik, jaki Rage Age by Czapul.