Salon Prima Moda

Spółka Prima Moda, właściciel salonów z obuwiem i akcesoriami modowymi, w IV kw. 2013 roku kontynuowała proces restrukturyzacji sieci oraz optymalizacji kosztów operacyjnych.

Przychody spółki w IV kw. wyniosły 13,623 tys. zł wobec 15 199 (-10,37 proc. r/r), a ich spadek był, jak poinformowano, spowodowany mniejszą funkcjonującą w tym okresie siecią sprzedaży (-7 placówek).

Marża brutto w proc. była wyższa o niecały 1 p.p., a zysk brutto na sprzedaży wyniósł 7,564 tys. zł. Koszty sprzedaży zostały obniżone do poziomu 6,394 tys. zł wobec 7,561 tys. zł (-15,43 proc. r/r), a Koszty Ogólnego Zarządu wyniosły 662 tys. zł wobec 758 tys. zł (-12,66 proc. r/r). Wynik Operacyjny (EBIT) dzięki znaczącemu spadkowi kosztów ukształtował się na poziomie 585 tys. zł wobec -1,362 tys. zł rok temu, a EBITDA (EBIT + amortyzacja) wyniosła 921 tys. zł wobec -747 tys. zł rok wcześniej – podano w raporcie finansowym spółki.

W IV kw. spółka miała 541 tys. zł wyniku brutto wobec -1,415 tys. zł rok wcześniej. Korzystnie ukształtowały się odwrócone ujemne różnice kursowe (per saldo 102 tys. zł) wobec dodatnich różnic kursowych w wysokości 40 tys. zł rok temu.

Prima Moda SA, jak poinformowano, kontynuuje proces poprawy rentowności działania całego biznesu, który obejmują swoim zakresem prawie każdy obszar operacyjny spółki, a pozytywne efekty powinny być widoczne również w kolejnych okresach rozliczeniowych.

– W IV kw. 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowych charakterze, w znaczący sposób wpływające na wyniki finansowe spółki.  Spółka realizuje zadania z zakresu swojej podstawowej działalności. Zarząd koncentruje się na utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży i optymalizacji marży – poinformowano.

O możliwości zamknięcia kilku sklepów Prima Moda, których wyniki nie są zadowalające, informowaliśmy już wcześniej.

– Wykorzystujemy kończące się umowy do renegocjacji czynszów, a jeśli nie osiągniemy porozumienia, to umów nie przedłużamy. Nie wykluczamy zatem dalszych ewentualnych zamknięć, mogą być to jeszcze 1–2 punkty w tym roku  – powiedział w ubiegłym roku portalowi Retailnet.pl Piotr Miednik, dyrektor finansowy Prima Moda SA.

Przypomnijmy: Prima Moda SA jest obecna na rynku obuwniczym od początku lat 90.  W 2007 roku zadebiutowała na GPW w Warszawie. Na koniec IV kw. spółka prima Moda SA posiadała 37 salonów własnych.