Deichmann sprzedaż online

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, wnieśliśmy od niej odwołanie. W odwołaniu kwestionujemy zarówno interpretację przepisów dokonaną przez UOKiK, jak i wysokość nałożonej kary.” – informuje serwis Evigo.pl Małgorzata Tyliba, prokurent i kierownik działu marketingu w Deichamnn.

UOKiK wydał decyzję o nałożeniu na Deichmann kary finansowej. Niektóre postanowienia regulaminu sklepu internetowego zostały uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Deichamnn odwołuje się od decyzji, nie zgadzając się z interpretacją urzędników.

Deichamnn uzasadnia zastosowanie kwestionowanych zapisów regulaminu:

  1. „Zwrot towaru w oznaczonym trybie możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy towar będzie kompletny, bez uszkodzeń oraz widocznych śladów użytkowania (nieprzekraczających potrzeby zapoznania się z towarem)”

Zdaniem UOKiK: klient ma prawo używać towar zgodnie z jego przeznaczeniem, a gdyby go nawet uszkodził lub zniszczył, to nie mamy prawa odmówić zwrotu pieniędzy nawet za zwrócony uszkodzony towar, przysługują nam wówczas jedynie roszczenia odszkodowawcze,

Zdaniem Deichmann: „Nigdy nie ograniczaliśmy w żaden sposób praw klientów sklepu internetowego do zapoznania się z towarem, jego zmierzenia, sprawdzenia zgodności z zamówieniem. Klienci nasi mają aż 3 miesiące (wymagane prawem jest 10 dni) na podjęcie decyzji o odstapieniu od umowy. Uważamy jednak, że zwracany przez konsumenta towar w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwracany w stanie niezmienionym.”

  1. „Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor
    i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.”

Zdaniem UOKiK: „Tym zapisem wprowadzamy w błąd konsumentów, co do przysługujących im praw odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności towaru z umową.”

Zdaniem Deichmann: „Zdjęcie towaru wyświetlane na różnych ekranach urządzeń elektronicznych może różnić się ze względu na stosowaną kartę graficzną oraz parametrów ustawień ekranów. Intencją Deichmann było poinformowanie klientów, aby przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieli świadomość, iż w szczególności kolor lub struktura materiału mogą odbiegać od tego prezentowanego na zdjęciu. Każdemu klientowi Deichmann daje 3 miesiące na podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy z tytułu niezgodności towaru z umową. Klient nie musi wskazywać powodu podjęcia takiej decyzji.”

  1. „Nieumieszczenie w regulaminie informacji o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (rodzaje przeglądarek internetowych, dodatkowe oprogramowanie, rozdzielczość)”

Zdaniem UOKiK: „Naruszyło to zbiorowe interesy konsumentów.”

Zdaniem Deichmann: „Każdy konsument, niezależnie od rodzaju komputera i zainstalowanego oprogramowania może korzystać z naszego sklepu internetowego. Nie stawiamy przed konsumentem żadnych ograniczeń technicznych, dlatego też uznaliśmy że nie zachodzi potrzeba informowania o tym fakcie.

„W toku postępowania, kierując się szacunkiem do instytucji UOKiK, jak również mając możliwość obniżenia ewentualnej kary, zmieniliśmy treść regulaminu, usuwając kwestionowane zapisy i wprowadzając postulowane.” – mówi Małgorzata Tyliba. „Szanujemy punkt widzenia UOKiK, jednak nie zgadzamy się z nałożoną na nas karą. Nasz sprzeciw budzi również wysokość wymierzonych kar. Dla przykładu tylko za „nie umieszczenie przez nas w regulaminie informacji o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (rodzaje przeglądarek internetowych, dodatkowe oprogramowanie, rozdzielczość)” – wymierzono nam karę w wysokości 65 630 zł.”