Kolekcja Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w lutym 2014 roku wyniosła 33,8 mln zł i była o 5 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego.

– Lutowe wyniki sprzedażowe całej grupy oceniamy pozytywnie. Wypracowaliśmy 5-proc. wzrost obrotów, licząc r./r., przy prawie takiej samej powierzchni handlowej, jaką posiadaliśmy rok wcześniej. Początek roku jest bardzo udany dla sieci TextilMarket. W lutym przychody tego segmentu zwiększyły się r./r. o 14 proc., co jest jeszcze lepszym wynikiem niż w styczniu, kiedy dynamika wyniosła 10 proc. Trend wzrostowy tej sieci jest stabilny, co bardzo dobrze rokuje na kolejne miesiące bieżącego roku – skomentował Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

– W całym segmencie fashion w lutym zanotowaliśmy lekki spadek obrotów. Główny wpływ na taką sytuację miało pogorszenie sprzedaży notowane na rynku ukraińskim. Na rynku krajowym osiągamy wzrost przychodów, licząc r./r. – dodał Bogusz Kruszyński.

Sprzedaż za dwa miesiące 2014 roku wyniosła 66,2 mln zł i była wyższa o 4 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia całej sieci GK Redan na koniec lutego wyniosła 99,7 tys. mkw., co oznacza wzrost o 1 proc. w odniesieniu do lutego 2013.

W sieci Textilmarket sprzedaż towarów w lutym 2014 roku wyniosła 15,9 mln zł, co oznacza poziom o 14 proc. wyższy niż w lutym roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym od początku roku 2014 sprzedaż wzrosła do kwoty 31,6 mln zł, czyli o 12 proc. r/r.

Sieć Textilmarket na koniec lutego składała się z 285 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,8 tys. mkw. i była o niecałe 2 proc. większa niż w lutym 2013.

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan (sklepy Top Secret) w lutym 2014 roku wyniosła 17,9 mln zł i była niższa o 2 proc. od osiągniętej w lutym 2013 roku. W ujęciu narastającym od początku roku 2014 sprzedaż osiągnęła poziom 34,6 mln zł, czyli spadła o 3 proc. r/r.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lutego 2014 roku miały łączną powierzchnię 37,9 tys. mkw., tj. były na takim samym poziomie, jak w lutym 2013.

Sprzedaż towarów grupy Redan poprzez sklepy internetowe w lutym 2014 roku osiągnęła poziom 2,9 mln zł, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu do lutego 2013. W ujęciu narastającym sprzedaż towarów wyniosła 5,7 mln zł i wzrosła łącznie o 12 proc. r/r.