Robert Sztemberg, nowy dyrektor działu doradztwa finansowego JLL

Do firmy JLL, która oferuje m.in. usługi w obszarze doradztwa strategicznego w procesach finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych, dołączył Robert Sztemberg jako dyrektor działu doradztwa finansowego (Corporate Finance).

Dział doradztwa finansowego JLL świadczy usługi strategicznego doradztwa finansowego na rzecz firm działających na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół pod kierownictwem Roberta Sztemberga skoncentruje swoje działania na rynku instrumentów dłużnych, w tym m.in. pozyskiwaniu kredytów dla deweloperów i inwestorów, refinansowaniu zadłużenia inwestorów i deweloperów, a także reprezentacji i doradztwie świadczonym na rzecz podmiotów bankowych.

W ostatnich 2 latach Robert Sztemberg pracował w ECE Polska i był odpowiedzialny za transakcje inwestycyjne – wyszukiwanie okazji inwestycyjnych i negocjacje transakcji inwestycyjnych w imieniu ECE – a także kwestie związane z rozwojem i planowaniem nowych obiektów oraz rozbudową istniejących centrów handlowych z portfela ECE (na przykład Galerii Bałtyckiej).

Robert Sztemberg ma bardzo szerokie doświadczenie na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego w Niemczech, jak również Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji. W latach 2009–2012 pełnił funkcje kierownicze w HSH Nordbank AG w Hamburgu. W strukturze firmy odpowiadał również za pozyskiwanie klientów strategicznych oraz nadzorował zespół odpowiedzialny za relacje z kluczowymi klientami z segmentu nieruchomości. Wcześniej kierował przedstawicielstwem HSH Nordbank na rynek polski – w Warszawie (w latach 2002–2009), oraz rosyjski – w Moskwie (w latach 2007–2009). Robert Sztemberg jest absolwentem zarządzania (Business Administration) na Politechnice w Konstancji.

– Jestem bardzo zadowolony, że Robert Sztemberg zgodził się dołączyć do naszego polskiego zespołu i poprowadzić dział doradztwa finansowego. Doświadczenie Roberta w obszarze bankowości jest bardzo wartościowe i doskonale uzupełni wiedzę i umiejętności działu doradztwa finansowego JLL. Przy pogorszonej kondycji rynków kredytowych na całym świecie, czego skutki są wyraźnie widoczne w Europie Środkowej, głęboka znajomość i rozumienie specyfiki funkcjonowania sektora bankowego przez Roberta są kluczowym atutem i powinny przynieść duże korzyści klientom JLL. Decyzja o powierzeniu Robertowi roli dyrektora zespołu ds. doradztwa finansowego wpisuje się w naszą strategię stworzenia w JLL najlepszej na rynku kompetencji w obszarze szeroko pojętego rynku kapitałowego (doradztwo zarówno inwestycyjne, jak i kredytowe). Widzimy też na rynku specyficzne zapotrzebowanie klientów na dobrej jakości usługi doradcze w obszarach kredytowych – powiedział Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

– Zmiany na rynku finansowym po 2009 wymagają od inwestorów i deweloperów nowego podejścia i rozwiązań. Ostrożna polityka banków oraz zwiększające się wymogi administracyjne stwarzają pole do rozwoju wyspecjalizowanych usług doradczych z zakresu pozyskiwania finansowania dla nowych projektów. Wraz z zespołem planujemy skoncentrować się na udzieleniu pomocy zarówno inwestorom, jak i deweloperom w finansowaniu i refinansowaniu projektów, chcemy też świadczyć usługi dla banków – dodał Robert Sztemberg, dyrektor działu doradztwa finansowego, JLL.