dostawy e-commerce

Zbliża się 13 czerwca – termin wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o prawach konsumentów. Dyrektywa stanowi prawdziwe wyzwanie dla rynku e-commerce w Polsce. Tymczasem, jak wynika z raportu „Bezpieczne Zakupy” przygotowanego przez CubeResearch, jedynie co czwarty e-sklep w Polsce jest do zachodzących zmian dobrze przygotowany.

Zasadniczym celem nowej regulacji na poziomie samej dyrektywy jest unifikacja zasad nabywania przez konsumentów dóbr i usług drogą elektroniczną na obszarze całej Unii Europejskiej i stworzenie jednolitych regulacji dotyczących ochrony konsumenta dokonującego zakupów przez internet. Dziś, na kilka miesięcy przed wejściem w życie nowej dyrektywy, klienci sklepów internetowych nie są szczególnie dobrze zorientowani w zakresie swoich praw – jedynie 35% badanych przez UOKIK twierdzi, że zna swoje prawa w stopniu co najmniej dobrym.

Wchodzące w życie nowe rozwiązania mają ten stan rzeczy poprawić, z jednej strony poprzez skrócenie liczby aktów prawnych, które porządkują handel w sieci, z drugiej – poprzez wyjaśnienie szeregu niejednoznacznych kwestii prawnych funkcjonujących dziś na rynku.

Tymczasem, według raportu „Bezpieczne Zakupy” właściciele sklepów internetowych dość krytycznie odnoszą się do wchodzących w życie zmian. Na pytanie, czy obowiązujący dziś zakres ochrony e-konsumentów jest odpowiedni, 68% badanych odpowiedziało pozytywnie, a 26% uznało go za zbyt wygórowany. Większość właścicieli e-sklepów nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiązań prawnych. Znacząca część uważa, że już w tej chwili rynek handlu internetowego jest znacznie bardziej regulowany niż handel tradycyjny.

„Musimy zdać sobie sprawę, że zważywszy na fakt, że w handlu internetowym zawarcie umowy następuje na odległość” – tłumaczy Radca Prawny Marcin Polit, specjalizujący się w obsłudze prawnej e-biznesu – „Konsument zapoznaje się z towarem dopiero w momencie w którym go otrzyma i rozpakuje. Dlatego ustawodawca musi wprowadzić pewne szczególne zasady, związane chociażby z odstąpieniem od umowy. Możemy powiedzieć, że tego rodzaju przepisy są tak naprawdę odzwierciedleniem prawa do przymierzenia towaru. Biorąc pod uwagę fakt, że w handlu internetowym obowiązuje inny sposób zawarcia umowy, regulacje też muszą być inne” – dodaje.

Wielu ekspertów uważa, że wchodzące w życie przepisy, których tak obawiają się właściciele sklepów, mogą paradoksalnie przyczynić się do szybszego rozwoju rynku – poprzez stworzenie jeszcze bardziej przejrzystych reguł, a dzięki temu większego zaufania po stronie kupujących.

Wydany przez CubeResearch raport Bezpieczne eZakupy ma pomagać zarówno kupującym jak i właścicielom sklepów budować to zaufanie.