Cinema City

Prezes UOKiK zgodziła się na przejęcie przez Cineworld Group kontroli nad Cinema City Holding. Przedsiębiorcy prowadzą przede wszystkim działalność kinową, ale zajmują się też  reklamą kinową i dystrybucją filmów. Cineworld Group działa na terenie Wysp Brytyjskich oraz Irlandii, natomiast Cinema City Holding – w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. W Polsce posiada 31 kin w 19 miastach.

Zielone światło otrzymała również Hygienika, która jest producentem artykułów higienicznych. Będzie ona mogła przejąć Daily Polska, zarządzającą siecią około 160 sklepów drogeryjnych Schlecker. Spółka jest obecnie współkontrolowana przez BB Royal Holding oraz Hygienikę, która w wyniku transakcji stanie się jedynym właścicielem.

Cinema City International (Cinema City) jest operatorem kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 99 multipleksów z 966 ekranami w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael). Spółka prowadzi 10 kin IMAX oraz 5 ekranów 4DX. Wszystkie sale spółki są scyfryzowane. Spółka ma podpisane umowy na kolejne 36 multipleksów, które będą oferować do 380 nowych ekranów. Od dnia 6 marca 2014 akcje spółki Cinema City International notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod nową nazwą Global City Holdings.

Cineworld Plc (Cineworld) jest liderem w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie prowadzi 102 kina i 886 ekranów – wszystkie cyfrowe. W Londynie Cineworld operuje 15 multipleksami pod marką Cineworld i 6 kinami Picturehouse. Spółka ma podpisane umowy najmu na dodatkowe 169 ekranów i planuje otworzyć je do 2017 roku. W 2012 roku Spółka nabyła sieć kin Picturehouse. Cineworld prowadzi 2 kina IMAX w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku Cineworld sprzedała 48 mln biletów i wypracowała 358,7 mln GBP przychodów, 67,1 mln GBP EBITDA i 27,5 mln GBP zysku netto. Cineworld jest notowana na giełdzie w Londynie od maja 2007 roku.

Hygienika SA to polska firma działająca w branży produkcji środków higieny osobistej. Obecnie produkty firmy są sprzedawane w Polsce i Europie (m.in. w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Litwie i Białorusi). Obecnie sieć Dayli liczy ponad 160 placówek w całej Polsce. Drogerie Dayli znajdują się m.in. w Warszawie, Płocku, Poznaniu, Koszalinie, Szczecinie czy Kielcach. Sieć Dayli poszukuje lokali handlowych w przedziale od 180 do 300 mkw. powierzchni., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, zarówno w lokalizacjach przy ulicach, jak i w centrach handlowych.