Zdobyto inwestorów dla nowego funduszu, fot. Shutterstock

Firma Warburg – Henderson zakłada nowy fundusz nieruchomości: Central European Retail Fund, który będzie inwestować w nieruchomości handlowe w Polsce i Czechach. Łączna wartość funduszu to około 250 mln euro, w tym 40 do 45 proc. wyniesie finansowanie dłużne. Central European Retail Fund jest adresowany do inwestorów instytucjonalnych, a oczekiwana roczna stopa zwrotu ma wynieść 8 proc.

Warburg – Henderson jako menedżer inwestycyjny jest odpowiedzialna za strategię, zarządzanie i sprawozdawczość funduszu. Natomiast spółka Palmer Capital Investments GmbH, jedna z wiodących firm zarządzających aktywami w Europie Środkowej i Wschodniej, jest odpowiedzialna za pozyskiwanie oferty i zarządzanie aktywami.

– Poprzez uruchomienie funduszu Central European Retail Fund rozszerzamy naszą ofertę o inwestycje na nowych rynkach – powiedział Eitel Coridaß, CEO, odpowiedzialny za zarządzanie portfelem w Warburg – Henderson.

Fundusz inwestuje głównie w duże obiekty handlowe, jak również mniejsze, dobrze prosperujące centra handlowe, a także nowoczesne obiekty przy głównych ulicach. Firma koncentruje się na inwestycjach z bardzo dobrą infrastrukturą, w średnich i dużych miastach o stabilnej strukturze demograficznej.

Polska była jedną z nielicznych gospodarek, które nie doświadczyły recesji 2008/2009 ze względu na silne fundamenty makroekonomiczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy do 2018 roku prognozuje roczny wzrost o około 3 proc. Dynamiczny sektor detaliczny w Polsce jest równie interesujący zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Natomiast Czechy mają stosunkowo niewielki rynek nieruchomości, jednak oferują największą siłę nabywczą w regionie. Oprócz centrów handlowych w miastach interesujące są parki handlowe.

– Polska i Czechy ze względu na przejrzystość rynku są cenionymi kierunkami inwestycji w nieruchomości, który obecnie oferuje premię zysku na poziomie co najmniej 100 punktów bazowych w porównaniu z rynkiem niemieckim. Atrakcyjne możliwości oferują duże placówki handlu detalicznego – dodał Eitel Coridaß.

– W Polsce i Czechach wielu inwestorów nadal koncentruje się na większych centrach handlowych. Potencjał dużych obiektów handlowych został wykorzystany do tej pory jedynie przez nielicznych inwestorów. Każdy, kto wchodzi teraz na rynek, może odnieść korzyści z ciągłego rozwoju tego sektora – powiedział Guy Barker, partner zarządzający w Palmer Capital.

Warburg – Henderson po raz pierwszy korzysta z zewnętrznego zarządzania aktywami poprzez współpracę z Palmer Capital Investments.

Warburg – Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH, Hamburg, to firma zarządzająca inwestycjami, specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości na zamówienie dla inwestorów instytucjonalnych. Warburg – Henderson zarządza obecnie 17 funduszami nieruchomościowymi dla ponad 100 niemieckich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Większość z nich to specjalne fundusze nieruchomości inwestujące w europejskie nieruchomości komercyjne. Firma zarządza aktywami o wartości ok. 4,4 mld euro (31 grudnia 2013 roku). Akcjonariuszami Warburg – Henderson są MMWarburg & CO i Henderson Global Investors.

Capital Investments GmbH została założona w Londynie w 1992 roku, a w 2007 roku weszła na rynek kontynentalnej Europy. Palmer Capital Investments GmbH obejmuje zespół 34 pracowników w 6 biurach zlokalizowanych w Holandii, Polsce, Czechach, Bułgarii, Rumunii i Rosji. Palmer Capital zarządza w Europie Środkowej i Wschodniej 84 aktywami z około 3 tys. najemcami. Całkowita powierzchnia użytkowa do wynajęcia wynosi około 350 tys. mkw. w 39 miastach. Palmer Capital zarządza portfelem aktywów w wysokości ok. 1,2 mld euro na całym świecie.