Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA.
Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA.

– Był to pierwszy rok, po którym inwestorzy mogą ocenić efektywność naszych inwestycji poczynionych przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji akcji w latach 2007 oraz 2010. W roku 2013 funkcjonowały i przynosiły efekty finansowe prawie wszystkie obiekty handlowe, których realizacja była podstawowym celem emisyjnym: 2 duże galerie handlowe w Przemyślu i Kędzierzynie Koźlu o powierzchni najmu ponad 21 tys. mkw. każda, galeria handlowa w Kluczborku o powierzchni najmu ponad 10 tys. mkw. oraz 4 parki handlowe o łącznej powierzchni najmu prawie 10 tys. mkw. – powiedziała Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA.

– Działalność w zakresie wynajmu powierzchni handlowych zapewniła naszej grupie prawie 70 proc. wyniku finansowego. Oczywiście nie zaniedbaliśmy naszej działalności w segmencie budownictwa – rozliczyliśmy kilkanaście kontraktów zrealizowanych przede wszystkim na zlecenia sieci handlowych.

– W bieżącym roku 2014 oraz w przyszłym 2015 czeka nas największe jak do tej pory wyzwanie inwestycyjne. Rozpoczęliśmy realizację największego naszego obiektu handlowego – galerii handlowej Galena w Jaworznie o powierzchni najmu ponad 30 tys. mkw. najmu. Jest to trzykondygnacyjna, śródmiejska galeria handlowa, w której planujemy otwarcie ponad 80 lokali handlowych, usługowych i rozrywkowych. Budżet tej inwestycji ustaliliśmy na poziomie ponad 190 mln zł. Otwarcie galerii dla klientów planujemy na koniec roku 2015. Mamy już zapewnione bardzo korzystne współfinansowanie tej inwestycji, między innymi w formie pożyczki w ramach inicjatywy Jessica. Przewidujemy, że w roku 2014 większość naszych zasobów, w tym również zasoby segmentu budowlanego funkcjonującego w ramach jednostki dominującej P.A. Nova SA, która będzie generalnym wykonawcą inwestycji, zostaną skierowane do realizacji tego najważniejszego dla nas zadania.

– Ponadto w roku 2014 planujemy rozpoczęcie realizacji kilku mniejszych inwestycji komercyjnych „na wynajem” oraz oddanie do użytkowania pierwszej naszej inwestycji przemysłowej na wynajem. Kolejne tego typu inwestycje są również w przygotowaniu – dodała Ewa Bobkowska.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,13 proc. przy jednoczesnym wzroście zysku ze sprzedaży o 22,6 proc. i spadku zysku netto o 13,8 proc.

Na wzrost zysku ze sprzedaży istotny wpływ miała zmiana w strukturze przychodów ze sprzedaży polegająca na wzroście przychodów z usług najmu – segmentu, który charakteryzuje się wysoką marżą ze sprzedaży (EBITDA). Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem, w którym grupa osiągała przychody z najważniejszych obiektów zrealizowanych na wynajem (Galeria w Przemyślu, Galeria w Kluczborku oraz Galeria w Kędzierzynie Koźlu). Działalność tych obiektów pozwala na uzyskanie wysokiej marży ze sprzedaży, lecz równocześnie wpływa na wzrost kosztów finansowych związanych z obsługą zaciąganych na ich współfinansowanie kredytów inwestycyjnych. Oprócz kosztów finansowych na obniżenie zysku brutto miał fakt, że w roku poprzednim na zysk brutto dodatni wpływ miał wynik z transakcji jednorazowej związanej z objęciem kontroli nad spółką współzależną.

P.A. Nova jest wystawcą jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014. Spółka na stoisku 2.3 zaprezentuje projekt centrum handlowego Galeria Galena w Jaworznie.