Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest
Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy AmRest wzrosły w roku 2013 o 14,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (z 2 356 255 tys. zł do 2 700 898 tys. zł). Wzrost ten w znacznej mierze spowodowany był rosnącą skalą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), konsolidacją i rozwojem przejętych w 2012 roku restauracji grupy Blue Horizon oraz dynamicznym wzrostem biznesu na rynku rosyjskim.

Wzrost sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej wynikał przede wszystkim z rosnących przychodów restauracji otwartych w 2012 roku oraz dodanej sprzedaży otwarć z roku 2013, co przyczyniło się do wzrostu przychodów o 105 429 tys. zł (+7 proc.).

– Rok 2013 był niezwykle ważny dla AmRest. W listopadzie świętowaliśmy 20. rocznicę powstania naszej firmy. Obecnie jesteśmy wiodącym operatorem restauracji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii, ze stale powiększającą się siecią globalną liczącą dziś 740 restauracji w 12 krajach – powiedział Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałozyciel firmy Amrest.

– Z dumą patrzę na rozwój, jaki udało nam się osiągnąć w minionym roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, otworzyliśmy 91 nowych restauracji i mimo oznak spowolnienia gospodarczego zwiększyliśmy sprzedaż o prawie 15 proc. W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w 2013 roku większość naszych marek mogła pochwalić się poprawiającymi się wynikami, mimo utrzymujących się oznak spowolnienia ekonomicznego oraz stagnacji w rozwoju sektora gastronomicznego. Na szczególną uwagę zasługują przełomowe dwucyfrowe wzrosty sprzedaży Burger Kinga oraz doskonałe wyniki restauracji Pizza Hut, które kolejny rok z rzędu osiągnęły stabilny, kilkuprocentowy wzrost. Dzięki urozmaiceniu naszych menu oraz dużej atrakcyjności oferty „value” udało nam się zwiększyć bazę klientów we wszystkich markach. Zauważalna poprawa trendów sprzedaży w każdym z krajów w drugiej połowie 2013 roku dają nam nadzieję na znaczną poprawę wyników w kolejnych latach.

– Kontynuujemy także nasz rozwój poza CEE. Poprawiające się trendy sprzedażowe w Hiszpanii, w połączeniu z otwarciami kolejnych lokalizacji, pozwoliły nam osiągnąć 6,5 proc. wzrostu sprzedaży. Jestem przekonany, że unikalny koncept marki La Tagliatella będzie jednym z motorów wzrostu firmy AmRest, o czym świadczą bardzo dobre wyniki nowych otwarć w Hiszpanii i Francji. Optymizmem napawa także sytuacja na rynku chińskim, gdzie pod koniec 2012 roku przejęliśmy firmę Blue Horizon. Dynamicznie rosnąca sprzedaż restauracji Blue Frog i Kabb w połączeniu z ponadprzeciętnymi zyskami operacyjnymi stwarzają solidną platformę do budowania wartości dodanej dla akcjonariuszy.

– Na wyniki finansowe w 2013 roku znaczny wpływ miały wydarzenia o charakterze jednorazowym. Dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji byliśmy w stanie wykupić mniejszościowe udziały spółki Restauravia, przez co AmRest stał się 100 proc. właścicielem sieci restauracji przynoszących blisko 40-proc. zwroty z zainwestowanego kapitału (ROIC). W efekcie księgowego rozliczenia wspomnianej transakcji AmRest zanotował ponad 63 mln zł zysku. Z drugiej strony, ekspansja marki La Tagliatella na rynki międzynarodowe okazała się bardziej kosztowna, niż początkowo planowaliśmy. Prawie 130 mln zł straty operacyjnej na nowych rynkach to efekt przede wszystkim 55 mln zł odpisów aktualizujących wartość aktywów, głównie w USA, Indiach i Niemczech. Mam świadomość bardzo wysokich kosztów testu marki La Tagliatella na rynkach międzynarodowych. Jest to cena, jaką zapłaciliśmy, by w pełni zrozumieć specyfikę każdego z rynków, na który wchodzimy. Bogatsi o tę wiedzę znacząco zredukujemy te koszty w 2014 roku i skupimy się na doprowadzeniu naszych restauracji do poziomu, na którym zaczną generować zyski.

– Patrząc w przyszłość, nie zamierzamy zwalniać tempa rozwoju i w tym roku otworzymy podobną liczbę restauracji, jak w roku poprzednim. Planujemy jednak zmiany w sposobie alokacji kapitału tak, aby poprawić naszą rentowność ROIC. Począwszy od 2014 roku, zgodnie z zapowiedziami będziemy inwestować 80 proc. środków w restauracje przynoszące ponad 20-proc. zwrot na zainwestowanym kapitale. Z tego względu portfel naszych restauracji najbardziej poszerzymy w Polsce, Rosji oraz Hiszpanii. Na pozostałe marki przeznaczymy około 20 proc. środków.

– Na nowych rynkach planujemy ostrożny rozwój. Restauracje La Tagliatella zostały bardzo dobrze przyjęte we Francji. Cieszą nas też pozytywne sygnały z rynku niemieckiego. Nie widząc perspektyw osiągnięcia AmRest Holdings SE satysfakcjonującej nas skali oraz zwrotu na rynku indyjskim, postanowiliśmy zaniechać tam dalszych inwestycji.

– Na pozostałych rynkach jesteśmy w trakcie adaptowania naszej oferty do lokalnych gustów. Decyzję dotyczącą rozwoju marki La Tagliatella na Nowych Rynkach podejmiemy w połowie 2014 roku. Dodatkowo bardzo duże nadzieje wiążemy z rozwojem marki blue frog w Chinach – ogromne zainteresowanie naszą ofertą wśród tamtejszych gości przekłada się na ponadprzeciętne dwucyfrowe wzrosty sprzedaży porównywalnej i wysoką zyskowność restauracji.

– Podsumowując, mimo szeregu wyzwań zarówno z powodu wymagającej ogólnej sytuacji na rynku gastronomicznym, jak i kosztownego okresu testowania marki La Tagliatella na rynkach międzynarodowych udało nam się powiększyć skalę i poprawić wyniki naszego biznesu oraz zwiększyć udział w rynku. Było to możliwe dzięki wysiłkom i zaangażowaniu naszych pracowników oraz zdywersyfikowanemu portfelowi doskonałych marek. Jestem pewien, że wspomniane atrybuty pozwolą nam osiągać sukcesy w kolejnych latach, przybliżając nas do momentu, w którym staniemy się największą firmą restauracyjną na świecie – dodał Henry McGovern.

W wyniku przejęcia w grudnia 2012 roku sieci restauracji Grupy Blue Horizon skonsolidowane przychody Grupy AmRest zwiększyły się o 99 469 tys. zł, co w połączeniu z ekspansją restauracji La Tagliatella na rynkach międzynarodowych przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży wygenerowanych na nowych rynkach o 131 212 tys. zł (sprzedaż w roku 2012 na poziomie 2 395 tys. zł).

Znaczny wzrost sprzedaży zaobserwowano również na rynku rosyjskim – zarówno w wyniku rosnących przychodów w restauracjach porównywalnych, jak również w wyniku otwarcia 13 nowych restauracji w 2013 roku.

Przychody tej dywizji wzrosły o 73 062 tys. zł, co odpowiadało 23,2-proc. sprzedaży z roku 2012.

Przychody ze sprzedaży na rynku hiszpańskim wzrosły w 2013 roku do 569 147 tys. zł w porównaniu z 534 207 tys. zł w roku 2012. Głównym motorem 6,5 proc. wzrostu przychodów były otwarcia nowych restauracji.

W IV kw. 2013 roku sprzedaż grupy AmRest wzrosła o 14 proc. i wyniosła 730 197 tys. zł. Poza dywizją nowe rynki, której przychody w IV kw. 2013 wzrosły do 36 544 tys. zł (1 793 tys. zł w analogicznym okresie 2012 roku), najbardziej dynamicznie rosły przychody na rynku rosyjskim (+17,3 proc.).

Restauracje dywizji CEE odnotowały 6,9-proc. przyrost przychodów we wspomnianym okresie, a sprzedaż dywizji hiszpańskiej zwiększyła się o 7,8 proc.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s.