Firma Experian Marketing Services opublikowała raport “The 2014 Digital Marketer: Benchmark and Trend Report”. Zawiera on wyniki sondażu prowadzonego wielokanałowo w 20 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji. Z badań wynika, że 80% marketingowców planuje na 2014 rok kampanie wielokanałowe. Ponad połowa chce zintegrować je w co najmniej czterech kanałach.

„W tym roku marketingowcy przekroczą granicę kreatywności, inwestując w nowe technologie i narzędzia, a także w ludzi. Dzięki temu wielokanałowa interakcja z klientem stanie się faktem.” – komentuje Ashley Johnston, wiceprezes Experian Marketing Services. „W dzisiejszym świecie klienci posługują się w sposób płynny wieloma urządzeniami i korzystają z różnych kanałów komunikacji. Marketingowcy muszą wiedzieć, jak najlepiej komunikować się z klientami we wszystkich kanałach i dostarczać spersonalizowane doświadczenie zakupowe. Raport 2014 Digital Marketer dostarcza świeże, aktualne dane, które pomogą im lepiej zorganizować interakcje oraz zaprojektować kampanie tak, żeby skuteczniej dotrzeć do klienta.”

W raporcie 2014 Digital Marketer zawarte zostały najważniejsze wnioski:

  • Jedynie 28% marketingowców pracuje w zespołach, które są w pełni zintegrowane. Większość pracuje w zespołach poświęconych poszczególnym kanałom promocji.
  • Marketingowcy, którzy pracują w zintegrowanych zespołach uznają lepsze zrozumienie zachowań konsumenckich za największą barierę dla marketingu wielokanałowego. Jeden na pięciu marketingowców z zintegrowanych zespołów uważa strukturę organizacyjną za główną barierę.
  • 61% liderów zespołów marketingowych uważa pozyskiwanie i zarządzanie danymi za główne wyzwanie biznesowe.
  • 33% marketingowców twierdzi, że brak ujednoliconego podglądu na profil klienta jest główną barierą marketingu wielokanałowego

Raport “The 2014 Digital Marketer: Benchmark and Trend Report” śledzi trendy konsumenckie i taktyki marketingu internetowego, podpowiada firmom, jak najlepiej stosować technologie, dane i analizy, by angażować klientów i osiągać cele finansowe.

Przeczytaj pełną wersję artykułu w angielskim serwisie Evigo.com