Digitalizacja rynku stała się faktem, a co za tym idzie zrodziła się nowa kategoria konsumenta – konsument digitalny. O tym, kim jest, jak kupuje, gdzie i jakie urządzenia mobilne wykorzystuje do zakupów, dowiedzieć się można z najnowszych badaniach konsumenckich ShoppingShow.

ShoppingShow to autorskie badania obserwacyjne oraz diagnozujące rynek Retail&Fashion. Każda edycja odbywa się przy udziale różnych grup zainteresowanych poruszaną tematyką, dlatego badanie składa się z kilku warstw poznawczych:

  • wywiadów z przedstawicielami rynku retailowego i fashion w Polsce,
  • obserwacji niejawnych oraz jawnych (badania jakościowe zwyczajów zakupowych), a przede wszystkim konfrontacji stereotypów konsumenckich z rzeczywistością, czyli paneli roboczych z decydentami branży Retail&Fashion.

Jesteśmy u progu daleko idących zmian w zachowaniach i oczekiwaniach klientów, które zapoczątkowała era smartfonów i tabletów. Konsumenci wyposażeni w dające nieograniczone możliwości urządzenia mobilne, stają się coraz bardziej świadomi, a co za tym idzie wymagający. Konsumenci stali się także bardziej dojrzali i odporni na powielane rokrocznie schematy marketingowe wielu firm. Kupują wtedy, kiedy chcą. Nie zadowalają się byle jaką promocją. Potrafią sami sobie sprawdzić, gdzie będzie im się opłacać najbardziej kupować. Cenocentryczne podejście nie odgrywa jednak najistotniejszej roli w decyzjach zakupowych. Nadal większość z nas kieruje się emocjami, a te najlepiej stymulują firmy, które rozumieją zmieniający się świat sprzedaży i wdrażają takie rozwiązania, które czynią zakupy jeszcze bardziej komfortowymi i wygodnymi.

III edycja ShoppingShow, to początek stałej obserwacji zmian rynkowych i wszystkich związanych z nimi zjawisk. Tym razem zostaną prześwietlone zwyczaje zakupowe polskich konsumentów online, ich preferencje, oczekiwania, nawyki i doświadczenia podczas zakupów w sieci oraz korzystania z aplikacji mobilnych. Znajdzie się tu charakterystyka rynku w dobie technologicznego przyspieszenia, czyli integracja sprzedaży online z offline (m-commerce / e-commerce) oraz wiele cennych informacji o tym, jak zmieniać się będzie branża fashion&retail pod wpływem technologii.

„Zależy nam na tym, aby badanie “ShoppingShow” skłaniało do dyskusji, łamało rynkowe tabu oraz pozwalało w bardzo przystępny sposób reinterpretować realia rynkowe zarówno przez konsumentów, jak i zarządzających sieciami retailowymi. Chcemy mówić językiem JAK zastosować tę zebraną wiedzę w praktyce. Chcemy iść nieco dalej, aniżeli pozostać przy wnioskach. Szukamy prawdy i rzeczywistych zachowań, upodobań oraz zwyczajów zakupowych, a nie deklaracji.To daje solidniejsze podstawy do zastosowania wyników badań w praktyce.komentuje pomysłodawca i twórca badań, Marcin Gieracz.

Rubikom Strategy Consultants jest agencją doradczą, która od 2005 roku wspiera polskie przedsiębiorstwa w zakresie strategy&marketing management. Firma skupia analityków, strategów marketingowych oraz doradców w zakresie komunikacji i nowoczesnych form sprzedaży. Swoje doświadczenie firma zdobywała pracując dla kilkudziesięciu czołowych marek oraz spółek sektora MSP. W strukturach Rubikom działa także Upwebb, który specjalizuje się w strategii obecności marki w internecie. www.rubikom.pl

Virtoo. Digital Sale Support to marka nowoczesnych rozwiązań. Należy do spółki Plug&Sale, która powstała z inicjatywy lidera branży nowych technologii – Grupy i3D oraz funduszu inwestycyjnego BonusCard. Virtoo oferuje multimedialne narzędzia wsparcia sprzedaży, ale także nieszablonowe rozwiązania dla branży retail, fashion i entertainment.

Partnerem merytorycznym raportu jest Evigo.pl.