Natalia Ćwik, Go Responsible Consulting
Natalia Ćwik, Go Responsible Consulting

Sieci handlowe i zarządzający centrami handlowymi powinni zwrócić szczególną uwagę na trendy związane z rosnącą świadomością i aktywnością konsumentów – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Natalia Ćwik, Go Responsible Consulting.

Jakie trendy społeczno-ekonomiczne mają bądź mogą mieć wpływ na biznes?

– Według naszych obserwacji i przewidywań sieci handlowe i zarządzający centrami będą w coraz większym stopniu zainteresowani dostępem do informacji nie tylko na temat produktów, ale też na temat tego, jak i z czego zostały one wyprodukowane – czy odbyło się to z zachowaniem standardów etycznych i środowiskowych, czy są zdrowe, nadają się do recyklingu etc. Przykładem może być rosnące zainteresowanie konsumentów kwestią zdrowia, co przejawia się np. czytaniem etykiet – powstają nawet aplikacje mobilne wyjaśniające genezę poszczególnych składników. Centra handlowe mogą zastanowić się, jak ułatwić konsumentom dostęp do pożądanej przez nich wiedzy, być może również odwołując się do technologii mobilnych, które, naszym zdaniem, będą coraz silniej napędzać ruch konsumencki.

Jak sieci handlowe radzą sobie z tymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi?

– Trendy, które zdiagnozowaliśmy w publikacji Trendownik CSR 2014, stanowią zarówno zarówno zagrożenie, jak i szansę. Zachęcamy wszystkie firmy, w tym sieci handlowe, do dostrzegania szans. Dla przykładu – w związku ze zmianami klimatu, presją inwestorów, konsumentów i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa rozwija się w miastach zielone budownictwo. Dokonując modernizacji infrastruktury handlowej czy decydując się na jej budowę lub rozbudowę, warto zastanowić się, jak np. uwzględnić aspekt środowiskowy na etapie planowania i konstrukcji. Obecnie sieci handlowe zaczynają dopiero dostrzegać trendy, o których piszemy – warto sięgać po wiedzę i rozwijać biznes, mając świadomość zdiagnozowanych przez nas szans i zagrożeń.

Inne ze zdiagnozowanych trendów to nowe koncepcje biznesu i ekonomii. Co to oznacza dla sieci handlowych?

– Wśród koncepcji, na które zwracamy uwagę w publikacji, jest m.in. prowadzenie biznesu nastawionego na cel społeczny, zyski zaś są pochodną dążenia do takiego celu. Konsumenci coraz chętniej zwracają się w stronę tego rodzaju oferty, a produkty firm odpowiedzialnych społecznie kojarzą z wysoką jakością. Sieci handlowe mogą zastanowić się, jak przyciągnąć do siebie takich producentów i jak odpowiednio wyeksponować ich ofertę.

Drugi trend to tzw. ekonomia współdzielona – coraz częściej celem konsumentów nie jest posiadanie, ale dostęp do produktu/usługi, dlatego m.in. rozwijają się serwisy typu carpooling (udostępnianie wolnego miejsca w samochodzie osobom, które nie mają własnego transportu, co zmniejsza negatywny ślad środowiskowy, a jednocześnie zwiększa interakcje społeczne). Centra i sieci handlowe mogą rozważyć włączenie takich elementów do swojego modelu biznesowego.

W odpowiedzi na szereg pytań związanych z najważniejszymi trendami społeczno-ekonomicznymi, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju, powstał raport Trendownik CSR 2014  www.trendownikcsr.pl.

Dane dostępne w publikacji mogą pomóc w rozumieniu coraz bardziej złożonych warunków, w jakich działa współczesny biznes, i pokazać, jak zdiagnozowane trendy mogą wpływać na kształtowanie działań CSR firm w 2014 roku. Szczególny akcent w publikacji położony jest na trendy, które mają wpływ na branżę handlu detalicznego.

Publikacja przygotowana została przez firmy Go Responsible Consulting, firmę specjalizującą się w doradztwie w dziedzinie zarządzania w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju oraz Tchibo Warszawa. Podstawą do opracowania raport była metoda desk research.