CBRE
CBRE

CBRE – firma doradcza na rynku nieruchomości – poinformowała o czterech nowych pracownikach oraz awansie w dziale obsługi klientów korporacyjnych.

Agnieszka Jankowska awansowała na stanowisko Senior Portfolio Manager. Agnieszka Jankowska dołączyła do CBRE w 2010 roku. Do jej obowiązków należy prowadzenie negocjacji i renegocjacji umów najmu lokali komercyjnych oraz transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, a także zarządzanie portfelem nieruchomości klienta.

Paweł Meszyński został Acquisition Managerem, odpowiedzialnym za negocjowanie umów zakupów oraz dzierżawy nieruchomości w imieniu klienta. Paweł Meszyński posiada ponad 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim przystąpił do CBRE pracował w firmie Admus na stanowisku dyrektora ds. rozwoju, gdzie zajmował się pozyskiwaniem i negocjowaniem kontraktów na zarządzanie nieruchomościami oraz nadzorowaniem administratorów obiektów.

Grzegorz Szymański dołączył do CBRE jako koordynator ds. transakcji. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za wspieranie Cluster Managera i dyrektora działu zarządzania portfelem nieruchomości w kierowaniu procesem nabywania i sprzedaży nieruchomości oraz za sprawdzanie lokalnych planów miejscowych i identyfikację nowych projektów inwestycyjnych.

Poprzednio Grzegorz Szymański pracował w firmie Czerwona Torebka jako partner ds. nieruchomości, gdzie był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie nowych lokalizacji z przeznaczeniem na działalność komercyjną.

Beata Krzywańska została Market Unit Leaderem na region Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej nowej roli ma odpowiadać za zarządzanie lokalnymi zespołami będącymi odpowiedzialnymi za portfel nieruchomości firmy Shell w regionie, jak również za budowanie relacji z firmą Shell.

Mirosław Hartowicz dołączył do CBRE jako Acqusition Broker. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za negocjowanie umów zakupów oraz dzierżawy nieruchomości pod stacje paliw dla firmy Shell. Będzie również zajmował się analizą i oceną przydatności nieruchomości oraz wsparciem procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych.