Stop.Shop. w Mławie
Stop.Shop. w Mławie

Immofinanz Group odnotował zysk netto w wysokości 225,8 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2013/14, co stanowi wzrost o 7,1 proc. w ujęciu rok do roku. Wyniki z działalności nieznacznie spadły, na co wpływ miały liczne transakcje sprzedaży nieruchomości i opóźnione zakończenie projektu centrum handlowego Goodzone w Moskwie.

Przychody z najmu był nieco niższe w ujęciu rok do roku i osiągnęły w omawianym okresie 468,3 mln euro (Q1-3 2012/13: 492,9 mln euro). Wynik ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 26,0 mln euro (Q1-3 2012/13: 59,6 mln euro). Wynik z działalności deweloperskiej wzrósł z -6,5 mln euro do 11,6 mln euro. Sprzedaż nieruchomości w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013/14 doprowadziła do spadku wyników z działalności o 7,2 proc. do 358,7 mln euro (Q1-3 2012/13: 386,3 mln euro).

– W okresie pierwszych trzech kwartałów roku finansowego 2013/14 sprzedaliśmy nieruchomości o wartości 863,1 mln euro. Dzięki tym transakcjom osiągnęliśmy wynik 2,5 mld euro założony w rozpoczętym w roku 2010/11 pięcioletnim programie sprzedaży. Dodatkowo, tak jak oczekiwaliśmy, ten cel osiągnęliśmy wcześniej niż planowano – mówi Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group.

Sprzedaż nieruchomości od maja 2010 roku do stycznia 2014 roku wyniosła łącznie 2,52 mld euro. – W obszarze sprzedaży nieruchomości Immofinanz Group chce utrzymać podobne tempo transakcji w przyszłości. Niedawno sprzedaliśmy 2 budynki biurowe o wartości prawie 29 mln euro, która to kwota jest wyższa od ich wartości księgowej. Są to budynki Airport Office III w Düsseldorfie i Arbese w Pradze. W obu przypadkach kupującymi byli inwestorzy instytucjonalni – dodaje Zehetner.

Ponadto, oprócz dobrych wyników z działalności, inne wskaźniki, takie jak pozytywne skutki różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych, miały wpływ na wzrost zysku netto do 225,8 mln euro (Q1-3 2012/13: 210,8 mln euro). Przepływy pieniężne brutto spadły z 315,3 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego do 281,8 mln euro aktualnie. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu podatków, do 28,6 mln euro w oparciu o sprzedaż nieruchomości (Q1-3 2012/13: 10,3 mln euro).

Według firmy Immofinanz sytuacja na Krymie ma negatywny wpływ na ożywienie na rynku, w tym przede wszystkim na giełdach. Jej wpływ na rozwój działalności Immofinanz na rynkach kluczowych, w tym przede wszystkim w Rosji, jest w tym momencie trudny do oszacowania.

– Mimo iż słaby rubel ma krótkoterminowy, pozytywny wpływ na nasze wyniki, tj. na wycenę naszych nieruchomości, to generalnie stanowi on negatywny czynnik dla rozwoju naszej działalności w Rosji w średnim i długim okresie. Dochody z najmu z naszych rosyjskich nieruchomości są głównie realizowane w euro lub dolarach amerykańskich, dlatego też nie ma to bezpośredniego wpływu na nasze wyniki z zarządzania aktywami. Jednakże, jako właściciele centrów handlowych, jesteśmy uzależnieni od sukcesu ekonomicznego naszych najemców. Dalszy spadek wartości rubla może doprowadzić do presji na niektórych z nich – twierdzi Eduard Zehetner.

W przeszłości Immofinanz Group radził sobie w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji kursowych i skutecznie unikał istotnych strat z tego powodu. Na przykład: Immofinanz zawarł specjalne porozumienia krótkoterminowe z wieloma najemcami w czasie kryzysu finansowego w latach 2008/09 jako sposób na zmniejszenie skutków walutowych. W aktualnej sytuacji scenariusz ten jest również możliwy do zastosowania.

– Nie wierzymy, że te tak zwane sankcje wprowadzone do tej pory przez różne strony są w stanie negatywnie wpłynąć na gospodarkę rosyjską lub przepływ towarów i kapitału – dodaje Zehetner.

– Nasze rosyjskie nieruchomości finansowane są dolarach amerykańskich i wyłącznie przez rosyjskie banki (Sbierbank of Russia) czy rosyjskie filie banków zagranicznych (np. Rosbank, Nordea). Pożyczki te mają od dawna obowiązujące warunki, a poszczególne nieruchomości służą jako ich zabezpieczenie. Odpowiednie finansowanie długoterminowe dostępne jest także w przypadku naszych nowych projektów, takich jak ukończone niedawno centrum handlowe Goodzone – wyjaśniła Birgit Noggler, dyrektor finansowa Immofinanz Group.

Immofinanz Group spodziewa się dalszego wzrostu wartości spółki w roku finansowym 2013/14. Rozwój ten ma być wspierany przez dalszą optymalizację portfela, kontynuację bardzo udanego programu sprzedaży i intensyfikację działań deweloperskich, szczególnie w Niemczech, Polsce, Rosji i Rumunii.

Po zrealizowaniu spin-off spółki Buwog Immofinanz będzie miał jednoznaczny profil działalności jako specjalista w zakresie nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Rosji. Podkreśli to wiodącą pozycję grupy w tych segmentach rynku, biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości i kapitalizację rynkową spółki. Wydzielenie spółki Buwog doprowadzi także do poprawy kluczowych wskaźników operacyjnych i finansowych oraz znacznie zmniejszy złożoność struktury Immofinanz Group. Przyszła koncentracja na rynku komercyjnym stworzy również lepsze możliwości dla realizacji transakcji strategicznych. Immofinanz Group będzie nadal koncentrować się na prowadzeniu biznesu zgodnie z zasadą „machiny nieruchomości” oraz na optymalizacji rentowności wzdłuż całego łańcucha wartości.

Firma Immofinanz będzie wystawcą jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014. Projekty firmy będzie można zobaczyć na stoisku 4.9. Więcej informacji nt. Forum znajduje się tutaj.