Raport prywatność zakupy online

Z badań KPMG International wynika, że wraz z rozpowszechnieniem dostępu do Internetu znika potrzeba ochrony własnej prywatności przed sprzedawcami. W zamian konsumenci oczekują upustów cenowych i innych bonusów.

Między 2008 a 2011 rokiem chęć do bycia „śledzonym” w internecie wzrosła. Chęć ta jest warunkowana otrzymaniem w zamian jakiejś dodatkowej wartości, np. darmowego lub po prostu tańszego produktu czy usługi – czytamy w raporcie ShoppingShow, który powołuje się na badania KPMG International.

Shopping show raport

Liczba osób bardzo chętnych, by zrezygnować z prywatności na rzecz konkretnych korzyści wzrosła z 14% do 16%. Liczebność grupy umiarkowanie chętnych wzrastała stopniowo z 36% w 2008 roku przez 44% w 2010 roku do 46% respondentów w 2011 roku. Zmalała natomiast liczba osób w ogóle niechętnych, która to grupa stanowiła początkowo 49% badanych, następnie 42%, by w 2011 roku spaść do 38%. „Dane te świadczą o tendencji wśród konsumentów do rezygnacji z prywatności na rzecz bonusów.” – piszą autorzy opracowania.

Z raportu wynika również, że sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów odzieżowych bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnicj 10 lat. Zmienił się kształt ścieżki zakupowej oraz liczba wykorzystywanych kanałów. „O ile w 2002 roku korzystanie z jednego kanału było czymś powszechnym dla 68,4% respondentów, to w 2012 roku odsetek ten wyniósł już tylko 41,8%. Wzrost nastąpił w przypadku używania czterech kanałów (z 17,9% do 3,4%). Powstała też nowa grupa, którą tworzą użytkownicy aż pięciu kanałów. W 2012 roku deklarował to niemal co dziesiąty badany.” – wynika z raportu.

shopping-show-liczba-kanalow

ShoppingShow to autorskie badania obserwacyjne oraz diagnozujące rynek Retail&Fashion. Autorem publikacji jest Rubikom Strategy Consultants, agencja doradcza, która od 2005 roku wspiera polskie przedsiębiorstwa w zakresie strategy&marketing management. Firma skupia analityków, strategów marketingowych oraz doradców w zakresie komunikacji i nowoczesnych form sprzedaży. Swoje doświadczenie firma zdobywała pracując dla kilkudziesięciu czołowych marek oraz spółek sektora MSP.

Partnerem merytorycznym raportu jest Evigo.pl.