Miniony rok dla Grupy Vantage Development, która wchodzi także na rynek nieruchomości handlowych, był okresem wielu wyzwań, związanych z dalszym zwiększaniem skali działalności na wciąż wymagającym rynku – wynika z raportu firmy.

Grupa określa 2013 rok jednak jako rekordowy, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Grupa osiągnęła 56,7 mln zł przychodów wobec 14,3 mln zł w roku 2012. Tak dynamiczny wzrost jest przede wszystkim efektem zakończenia realizacji i rozpoznania przychodów ze sprzedaży mieszkań w projektach Promenady Wrocławskie etap I oraz Centauris etap II.

W tym okresie grupa niemal trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych – projektów biurowych Epsilon oraz Delta. W efekcie Vantage Development wykazał zyski na poziomie operacyjnym (4,3 mln zł) oraz netto (4,7 mln zł).

W 2013 roku rozpoczęto również wdrażanie strategii grupy, polegającej na jej dywersyfikacji geograficznej oraz produktowej. W efekcie grupa rozpoczęła pierwszy projekt na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku handlowym. Budowa pierwszego tego typu projektu przez Vantage Development– centrum handlowego Grona Park w Zielonej Górze – planowana jest na kwiecień bieżącego roku, a jego ukończenie spodziewane jest w IV kw. 2014.