Kolekcja Bytom
Kolekcja Bytom

Bytom SA prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci sklepów własnych pod marką Bytom oraz sprzedaż hurtową pod markami Bytom oraz Intermoda. W 2014 roku spółka planuje otworzyć 6 sklepów oraz powiększyć i zmienić lokalizację 2 punktów. – Widzimy miejsce na dalszy rozwój dystrybucji w miastach o wysokim potencjale sprzedaży oraz atrakcyjnych, istniejących centrach handlowych – powiedział Michał Wójcik, prezes zarządu Bytom SA.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Bytom SA posiadał 72 sklepy pod marką Bytom o powierzchni 7,1 tys. mkw. W 2013 roku otwartych zostało 6 salonów firmowych o powierzchni 834 mkw., zmieniono lokalizację 2 salonów (zmniejszenie metrażu o 101 mkw.) oraz zlikwidowano 4 sklepy o powierzchni 395 mkw. Nowe sklepy zostały otwarte w centrach handlowych: CH Arkadia, Galeria Mokotów, CH Gdynia Riviera, CH Poznań City Center, Galeria Bałtycka, Galeria Katowicka. Wszystkie sklepy zostały zaprojektowane w nowej aranżacji, mającej na celu zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w oferowanych produktach.

Rok 2013 spółka Bytom SA zakończyła zyskiem netto w wysokości 998 tys. zł wobec straty netto za rok 2012 w wysokości 5 521 tys. zł.

Zasoby finansowe spółki generuje głównie sieć sklepów firmowych. W całym 2013 roku wartość sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 21 proc. i wyniosła 85 256 tys. zł. Wzrost ten jest efektem istotnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży detalicznej. Wzrost sprzedaży zanotowano we wszystkich miesiącach 2013 roku w stosunku do analogicznych okresów roku 2012.

Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 58 838 tys. zł do 76 194 tys. zł (wzrost o 30 proc.). Wzrost sprzedaży detalicznej to efekt zwiększenia efektywności sieci spółki, wzrostu sprzedaży z mkw. i niezbędnych zmian wprowadzonych zarówno w funkcjonowaniu sieci, jak i oferowanych produktach, aby poprawić osiągane wyniki. Pod względem sprzedaży w zł z mkw. sieci handlowej w ciągu 2013 roku nastąpił wzrost w stosunku do 2012 roku o 30 proc .

W celu poprawy płynności finansowej oraz uzyskania satysfakcjonującego wyniku finansowego spółka dąży do poprawienia rentowności sprzedaży. W roku 2013 nastąpiła na tym polu zdecydowana poprawa. Od 2012 roku spółka wprowadziła wiele zmian w kolekcji ubrań, aby lepiej dostosowując ją do potrzeb rynku. O ile w roku 2012 sieć sklepów firmowych zanotowała 1,3 mln zł zyski, to rok 2013 zamknęła zyskiem 7,4 mln. zł. W każdym miesiącu 2013 roku sklepy osiągały wyższą marżę – zarówno w ujęciu proc., jak i wartościowym w zł na mkw. sieci – niż w analogicznych miesiącach roku 2012. W roku 2013 marża uzyskana na sieci sklepów zapewniła spółce dodatni wynik finansowy.

Ponadto w roku 2013 spółka zrealizowała ogłoszoną w roku 2011 strategię rozwoju koncentrującą się na działalności detalicznej, komunikacji, poszerzenia oferty produktowej oraz oddzielenia działalności produkcyjnej i handlowej. 16 grudnia 2013 roku miała miejsce sprzedaż udziałów w spółce zależnej oraz sprzedaż nieruchomości i wyposażenia fabryki produkcyjnej. Był to kolejny krok w realizacji założeń strategicznych. Interesy produkcyjnej Bytom SA zostały zabezpieczone poprzez zawarcie długoterminowej umowy produkcyjnej, a pozyskane środki finansowe umożliwiły sfinansowanie działań inwestycyjnych Bytom SA w sferze handlowej oraz doprowadziły do poprawy struktury bilansu spółki.

8 stycznia 2014 roku spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Bytomiu, która to stanowi aktywo niewykorzystywane przez spółkę. Transakcja ta również wpłynie pozytywnie na strukturę bilansu, a ponadto pozwoli w przyszłości zaoszczędzić około 0,5 mln zł rocznie, które są przeznaczane na utrzymanie wspomnianego budynku. Pozyskane z tej transakcji środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój sieci detalicznej.

Kolekcja Bytom jest projektowana w biurze w Krakowie, a produkcja jest realizowana w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Europy oraz Azji. Podstawowym rynkiem produkcji pozostaje Polska, gdzie spółka realizuje produkcję formalnej części kolekcji. Strategicznym producentem dla Bytom S.A. jest Spółka ZO Bytom Sp. o.o., która zaopatruje sieć sklepów zarządzaną przez Bytom w kolekcje garniturów, marynarek oraz spodni.