Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

Rank Progress SA opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 rok. Spółka odnotowała 45,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując je na poziomie zbliżonym do zeszłorocznych. Jednocześnie firma wygenerowała 13,36 mln zł zysku operacyjnego oraz 10,97 mln zł straty na poziomie netto.

Największy wpływ na wynik netto miały przeszacowania w dół funkcjonujących centrów i parków handlowych należących do spółki. Obniżyły one wynik o około 16 mln zł. – Przeszacowania to czynnik niezależny od nas. Są one konsekwencję wycen rzeczoznawców, stosujących różne metodologie, z którymi nie zawsze się zgadzamy – komentuje Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

Wynik netto został też m.in. obciążony wyższymi niż przed rokiem – o ponad 7 mln zł – kosztami finansowymi oraz kosztami emisji obligacji serii D i E w wysokości prawie 1,8 mln zł. W tej sytuacji przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości w budowie (oddane w zeszłym roku obiekty w Grudziądzu i Chojnicach oraz rozpoczęcie budowy w Pile) nie zrównoważyły w wystarczającym stopniu wyniku.

Pozytywna dla spółki była końcówka roku. IV kw. zakończył się zyskiem netto na poziomie 6,8 mln zł, przy 15 mln zł przychodów ze sprzedaży (bez zmian stanu produktów).

– Tak udany ostatni kwartał 2013 to dowód na to, że nasza intensywna praca nad realizacją projektów inwestycyjnych przynosi wymierne efekty. Będziemy ją z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować w obecnym roku. Dlatego jestem przekonany, że będzie on dla nas udany – mówi Jan Moczka.

Na 2014 rok planowane jest oddanie do użytku Pogodnego Centrum w Oleśnicy, Galerii Piła oraz prawdopodobnie parku handlowego w Krośnie. Jednocześnie spółka planuje ruszyć z budową galerii Aviator w Mielcu.

Zarząd Rank Progress SA zapowiada również, że pod koniec pierwszego półrocza br. mogą zostać sfinalizowane transakcje sprzedaży należących do spółki obiektów handlowych. – Negocjacje są zaawansowane. Ich pomyślne zakończenie uwolni kapitał, który zapewni nam podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju – podsumowuje Jan Mroczka.