Sky Tower
Sky Tower

W roku 2013 grupa LC Corp SA, właściciel Galerii Handlowej Sky Tower, CH Arkady Wrocławskie, osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 209 221 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 69 784 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej, po ujęciu zmian wycen nieruchomości komercyjnych oraz innych kosztów/przychodów z działalności, wyniósł 87 550 tys. zł, zaś zysk netto grupy – 73 602 tys. zł.

Czynniki i zdarzenia, które miały znaczący wpływ na wyniki finansowe grupy LC Corp w 2013 roku, to m.in.: realizacja planowanego zysku z działalności centrum handlowo-biurowego Arkady Wrocławskie oraz dokonanie aktualizacji wyceny wartości projektów spółek grupy.

– Rok 2013 był kolejnym rokiem szczególnym dla całej branży deweloperskiej mocno dotkniętej kryzysem oraz zawirowaniami na rynkach finansowym i nieruchomościowym we wcześniejszych latach. Patrząc na miniony rok z perspektywy grupy, był to, po wcześniejszym okresie istotnych zmian i restrukturyzacji projektów, kolejny okres realizacji nowej strategii wprowadzenia grupy na ścieżkę szybkiego rozwoju. W ocenie Zarządu LC Corp SA grupa wyszła z kryzysu wzmocniona i obecnie z sukcesem realizuje przyjętą strategię rozwoju. Miało to przełożenie na wyniki osiągnięte przez spółkę i grupę w 2013 roku – powiedział Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp SA.

– W segmencie działalności komercyjnej w minionym roku rozpoczęliśmy budowę biurowca w Katowicach. Oddaliśmy do użytkowania duże centrum biurowo-handlowe w Warszawie: Wola Center, obecnie obiekt całkowicie skomercjalizowany. Nabyliśmy również kolejne centrum handlowo-biurowe we Wrocławiu: Sky Tower. Ponadto przez proces wymiany najemców dobrze przeszło centrum handlowe Arkady Wrocławskie – utrzymując jedynie minimalny poziom pustostanów.

– Z pewnością rok 2014 wymagał będzie wielkiego zaangażowania, pracy, poświęcenia i koncentracji na wszystkich istotnych obszarach działania grupy. Bardzo szybki rozwój i nowe wyzwania motywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy, wpływając na umocnienie pozycji oraz wzrost znaczenia rynkowego grupy – dodał Dariusz Niedośpiał.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nieruchomości handlowe w grupie stanowiły: centrum handlowo-biurowe Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa według wyceny niezależnego rzeczoznawcy wynosiła dla Arkad Wrocławskich 457 125 tys. zł (110 225 tys. euro), a dla nieruchomości inwestycyjnej Sky Tower – 493 766 tys. zł (119 060 tys EUR). Z uwagi na zaplanowane dodatkowe nakłady na wykończenie pozostałej wolnej powierzchni handlowej i biurowej, w kwocie 15 326 tys. zł, wycena nieruchomości na dzień bilansowy wynosi 478 440 tys. zł.

Galeria Handlowa Sky Tower to część kompleksu architektonicznego zlokalizowanego w centrum Wrocławia. Sama galeria to dwukondygnacyjny kompleks o powierzchni 25 tys. mkw. Oferuje 1,5 tys. miejsc parkingowych. Na trzech poziomach obiektu znajduje się m.in. kilkadziesiąt sklepów, delikatesy, apteka. W ofercie obiektu znajduje się także centrum fitness.

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na trzech poziomach galerii znajduje się 110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1,1 tys. miejsc parkingowych. W centrum znajduje się też centrum rekreacyjne Fitness Academy oraz 10-salowe kino Multikino.