Agnieszka Tomczak Tuzińska, Marketing Director CREAM
Agnieszka Tomczak Tuzińska, Marketing Director CREAM

 Miniony rok był okresem bardzo intensywnej pracy dla CREAM. Organizacja wewnętrznie przeszła szereg zmian dostosowujących ją do rozszerzonego zakresu działania. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma klientami, co potwierdza zasadność powołania marki CREAM do życia – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Agnieszka Tomczak Tuzińska, Marketing Director CREAM.

Na czym obecnie skupia się działność CREAM?

– Przede wszystkim świadczymy dla naszych klientów szereg usług konsultingowych. Pomagamy w rozpoznaniu i analizie inwestycji na etapie procesu deweloperskiego, analizujemy efektywność operacyjną i inwestycyjną już istniejących obiektów. Skupiamy się na opracowywaniu i implementacji strategii zarówno na płaszczyźnie relacji z najemcami, jak i z klientami.

Na ile pomocne jest doświadczenie zarządzania projektami grupy Caelum Development?

– Naturalnie jest to istotny element naszego know-how. Nasz zespół budował portfolio grupy inwestycyjnej Caelum Development, prowadząc działania na każdym etapie inwestycji. Jako że zajmujemy się także bieżącym zarządzaniem operacyjnym, mamy doświadczenie w funkcjonowaniu różnorakich obiektów handlowych. Portfolio naszych klientów jest na tyle zdywersyfikowane, że z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że potrafimy dostosować strategie i działanie operacyjne do potrzeb każdego z lokalnych rynków w Polsce.

Czy nie jest tak, że powtarzane są te same schematy w różnych obiektach?

– I tak, i nie. Otóż, mając doświadczenie i wiedzę ekspercką z zakresu property management, marketingu, leasingu, mamy świadomość, jakie narzędzia i jakie działania sprawdzają się w praktyce. Niemniej pragnę podkreślić, że każdy projekt i każdy lokalny rynek są na swój sposób unikalne, np. w zakresie siły nabywczej konsumentów, zwyczajów zakupowych, nasycenia powierzchnią handlową, dostępną infrastrukturą etc. W przeciwieństwie do wielu firm zarządczych nie stosujemy korporacyjnie tych samych rozwiązań na potrzeby każdego z projektów. Wiemy, jak istotne jest optymalne dopasowanie działań do możliwości oraz potrzeb klientów.

Szczególnie wyraźnie widać to w Państwa działaniach marketingowych…

– To prawda. Naturalnie, wykorzystujemy efekty skali i implementujemy rozwiązania sprawdzone w różnych obiektach. Niemniej każde z nich musi zostać odpowiednio „skrojone na miarę”.
Istotą efektywnych działań marketingowych jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb klienta, możliwości rozwoju danego projektu oraz uwarunkowań danego rynku. Dlatego kładziemy duży nacisk na część badawczą i analityczną. Te dane są fundamentalne na etapie budowania strategii, planowania i realizacji późniejszych działań.

Prowadzą Państwo zatem część badawczą?

– Dzięki współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi jesteśmy w stanie przygotować szczegółowe analityczne modele rynkowe. Jednakże, co istotne, przedstawiamy klientowi konkretne scenariusze działań oraz ich konkretne efekty. Dbamy o to, aby nasi klienci mieli świadomość, jaki efekt może im przynieść każda wydana złotówka, np. na modernizację obiektu, relokację najemców bądź aktywność marketingową i PR-ową.

CREAM, czyli Caelum Real Estate Asset Management, oferuje pełny zakres usług związanych z zarządzaniem. Skupiając się na zarządzaniu operacyjnym, w ofercie organizacji występują także usługi doradztwa inwestycyjnego, doradztwa operacyjnego, działań deweloperskich i project management.

626634019189