Street Mall Vis à Vis w Radomiu
Street Mall Vis à Vis w Radomiu

W 2013 roku wskaźnik wartości aktywów netto (NAV) grupy Capital Park wzrósł o 32 proc. do wartości 974 mln zł, natomiast wartość brutto portfela nieruchomości wyniosła 1,4 mld zł i była wyższa o 12,2 proc. w odniesieniu do 2012 roku. Przychody grupy wyniosły 38,8 mln zł, czyli były niższe o 6 proc. w odniesieniu do 2012 roku, natomiast zysk netto wyniósł 27,4 mln zł w porównaniu ze stratą rok wcześniej. Capital Park buduje i zarządza m.in. nieruchomościami typu street mall w ramach programu Vis à Vis oraz innymi powierzchniami handlowymi.

– Rok 2013 był przełomowy w historii Grupy Capital Park. W grudniu zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując z oferty publicznej środki w wysokości 136,2 mln zł brutto. W minionym roku stworzyliśmy też pierwszy w Polsce fundusz nieruchomościowy o charakterze dywidendowym, oparty o nieruchomości high-street – powiedział Jan Motz, prezes zarządu Capital Park SA.

– Dzięki unikalności naszego produktu w sierpniu sprzedaliśmy inwestorom indywidualnym w ofercie publicznej 85 proc. certyfikatów funduszu, pozyskując 63,7 mln zł brutto. Dzięki sukcesowi obu projektów grupa pozyskała nowe środki o łącznej wartości ok. 200 mln zł, które będą przeznaczone na dalszą budowę wartości Capital Park poprzez realizację głównych projektów deweloperskich z obecnego portfolio, jak również na działalność akwizycyjną. Rozwija się również nasza działalność powiernicza związana z zarządzaniem funduszem Real Estate Income Assets FIZ AN – w styczniu tego roku zostało zrealizowane kluczowe założenie, czyli pierwsza wypłata dywidendy, która wyniosła 7 proc. Planujemy transakcje, które umożliwią znaczne powiększenie funduszu. Analizujemy wiele nowych projektów i przymierzamy się do kolejnych akwizycji.

– Zgodnie z zapowiedziami w trakcie IPO nasze najważniejsze inwestycje, m.in. te, na które zebraliśmy środki z oferty, czyli Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów, są realizowane terminowo. I faza Eurocentrum Office Complex ma zostać przekazana do użytku w czerwcu tego roku, natomiast Royal Wilanów – w sierpniu 2015 roku. Zakończyliśmy też negocjacje warunków kluczowych umów najmu/dzierżawy w projektach Neptun House i street mall Vis à Vis Łódź. To pozwala nam z realnym optymizmem zakładać realizację naszych planów biznesowych dotyczących bieżących projektów. Jestem przekonany, że 2014 rok będzie równie pracowity i ciekawy dla Capital Park, jak rok poprzedni – dodał Jan Motz.

Wartość portfela nieruchomości Grupy Capital Park wyrażona w euro rośnie nieprzerwanie od 10 lat i w 2013 roku wyniosła 336 mln euro (wzrost o 10,5 proc. względem 2012 r.). Na portfel nieruchomości składają się inwestycje komercyjne o wartości 1,331 mld zł oraz nieruchomości mieszkaniowe prezentowane w zapasach o wartości 64 mln zł.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Spółka Capital Park 18 lutego br. rozpoczęła budowę drugiego street malla Vis à Vis. Obiekt powstanie w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Zakończenie budowy przewidziane jest na IV kw. 2014 roku. Pierwszy street malla Vis à Vis działa w Radomiu, przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Struga. W kameralnym parterowym obiekcie handlowo-usługowym o powierzchni 3672 mkw. znajduje się około 20 markowych sklepów i punktów usługowych, m.in.: supermarket Tesco, Rossmann, Empik, Smyk, Pepco, salon prasowy Ruch i pralnia chemiczna. Obiekt dysponuje parkingiem na 100 samochodów.