Hala Koszyki w Warszawi
Hala Koszyki w Warszawie

Z początkiem kwietnia na terenie dawnej Hali Koszyki w Warszawie ruszą prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy. Działania prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków będą wymagały zabezpieczenia istniejących konstrukcji, częściowego ich demontażu oraz przygotowania placu pod budowę głównego budynku Hali Koszyki.

– Prace przygotowawcze i zabezpieczające wykonujemy na bazie uzgodnień konserwatorskich. Potrwają one około 2 miesięcy – mówi inż. Artur Wojtkiewicz, Venture Partner i szef zespołu technicznego Griffin Group.

Działania zaplanowane przez inwestora będą obejmować m.in. pozyskanie cegły z piwnic, która będzie wykorzystana w nowej Hali, zabezpieczeniu istniejących obiektów oraz demontażu elementów, które będą podlegały restauracji – np. dźwigary. Wszystkie przedmioty objęte procedurą konserwatorską zostaną przeniesione na plac składowy pod Warszawą, gdzie zostaną poddane właściwym pracom rewitalizacyjnym.

Inwestor planuje także wzmocnienie konstrukcji sąsiadujących budynków. – Otrzymaliśmy zgody od 4 wspólnot mieszkaniowych na zabezpieczenie konstrukcji ich kamienic co w znacznym stopniu poprawi stan techniczny fasad. Oczywiście nie będziemy ingerować w wewnętrzne elementy budynków – tłumaczy Wojtkiewicz.

Do tej pory Griffin odnowił już 69 elementów dawnej Hali Koszyki. Są to głównie ozdobne elementy metalowe, portale, słupki balustrady czy zwieńczenie dawnej hali, na którym znajduje się Syrenka warszawska. Wszystkie przedmioty są dokładnie opisane.

Griffn Real Estate, inwestor Hali Koszyki, jest wystawcą jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014. Spółka na stoisku 6.4 zaprezentuje swoje projekty.

Griffn Real Estate został założony w 2006 roku jako platforma do zarządzania funduszami, inwestującymi w sektor nieruchomości. Od początku istnienia inwestuje w nie także swój własny kapitał. W marcu 2013 Griffn pozyskał inwestora strategicznego – Oaktree Capital Management, z którym współpracuje od 2010 roku. Oaktree jest hedgingowym funduszem wywodzącym się z USA. Posiada biura na całym świecie, zatrudnia ponad 650 osób oraz zarządza środkami w wysokości prawie 90 mld dol.

Griffn to inwestor, który w imieniu zarządzanych przez siebie Funduszy aktywnie lokuje środki w prestiżowe projekty. Celem strategicznym jest zbudowanie w ciągu kilku lat unikatowego portfela nieruchomości. W portfolio grupy Griffn znajdują się obecnie m.in. Hala Koszyki w Warszawie, Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu, Supersam w Katowicach oraz inne obiekty biurowe i handlowe, a także działki inwestycyjne.